INTERNATIONAL COACHING EDUCATION DIPLOMA PROGRAM /ICEDP

 

ICEDP, katılımcılarına profesyonel düzeyde geliştirilmiş zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşan toplamda 174 saatlik bir diploma programı sunmaktadır. Eğitim programı detayları aşağıdaki gibidir.

EĞİTİM SÜRESİ 174 saatGenel program vizyonu ve hedefleri

Program Vizyonu:

Diploma programındaki Vizyonumuz Koçluk alanında bütünsel eğitimler vererek profesyonel koçlar yetiştirmek.

Program Misyonumuz:

Koçluk alanındaki güncel gelişmeleri sürekli takip ederek kaliteli eğitim vermek.
Verdiğimiz eğitimler ile bireylerin hem iş hem de özel yaşamlarında farkındalık kazanmalarını sağlamak.
Koçluk mesleğinin dünya çapında ilerlemesine katkıda bulunmak.
Eğitim almış her katılımcıya ICF'yi uygun şekilde tanıtmak.

Program Hedeflerimiz:

PROFESYONEL KOÇLUK DİPLOMA PROGRAMI, katılımcılarına profesyonel olarak geliştirilmiş zorunlu derslerden oluşan toplam 174 saat eğitim programı sunmaktadır.

Öncelikli odak noktamız, katılımcıların koçluk alanına aşina olmalarını sağlamaktır. Ayrıca koçluğun temel yetkinliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını sağlamak.

Ardından, katılımcıların diğer bireylere yaşamlarında daha derinden koçluk yapmak için gerekli olan belirli beceri ve teknikleri edinmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca eğitim modülümüzdeki farklı koçluk modellerini ve yetiştirdiğimiz bireyleri yeni ve farklı koçluk modelleri ile tanıtmak program hedeflerimiz arasındadır.

Koçluk Felsefesi/ Modeli/ Yaklaşımı:

Koçluk eğitimi felsefemiz, öncelikle ICF temel değerlerine ve etik ilkelerine ve Etik Standartlarına uyan koçlar yetiştirmektir.

Bireyleri farkındalıklarını artırmaya teşvik etmek. Bireylerin çözüm ve stratejiler geliştirmesine olanak sağlamak ve yardımcı olmak.

Koçluk yaklaşımımız, tüm katılımcıların sahip oldukları bilgi, deneyim, beceri ve uzmanlığın yanı sıra vereceğimiz koçluk eğitimleri ile kişisel gelişim ve koçluk alanında profesyonelleşmelerini desteklemektir.

Eğitimlerimizde kurum ve bireylerin hedeflerine ulaşmaları için koçlukta kullanılan modellere yer veriyoruz.

Kullandığımız koçluk modelleri ile katılımcılarımızın koçluk sürecini soyut ve kavramsal olarak tanımlamalarına yardımcı oluyoruz.

Eğitimlerimizde kullandığımız başlıca koçluk  modelleri ve teknikleri;

Ko-aktif koçluk Modeli
TGROW Modeli
NLP ile Koçluk
Quantum Koçluk
Transaksiyonel Analiz ile koçluk
Araçlar ile koçluk

Lider eğitmenlerin listesi

Dilara ALTINKAN MCC
Mehmet EĞİLMEZER PCC
Senem EĞİLMEZER PCC

Programın ne zaman ve nerede teslim edileceğinin tarihleri ve yerleri

           Ocak 2020 – Haziran 2021


Program tesliminde kullanılan dil(ler)
Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Azerbaycan dili

Programın nasıl verildiği (örneğin yüz yüze, web semineri, telefon, kombinasyon)

Online zoom, Web semineri, Yüzyüze, Hibrit.

Hedeflenen katılımcılar

Kendini geliştirmek isteyen herkes, Koçluk ile tanışmak isteyenler, koçluğu bir meslek olarak yapmak isteyenler, İnsan kaynakları bölümünde çalışanlar, psikologlar, Öğretmenler, Ebeveynler, Kurumsal çalışanlar.

Öğrencilerin programa girmek için karşılaması gereken şartlar

%100 devam zorunluluğu vardır.

Uygulama ödevlerini yapmak zorunludur.

1.MODÜL Olan Temel Koçluk Eğitimi zorunlu modüldür. Katılımcılarımız diğer modüllere devam etmeden önce bu modülü tamamlamak zorundadır.

Diploma almadan önce 10 saat Mentör Koçluk zorunlu modüldür.

125 Saatlik programı tamamlayanlar 100 saat koçluk görüşmesini tamamladıktan sonra 2 adet en az 30 dakikalık koçluk ses kaydını değerlendirmeye sunmak zorundadır.

Koçluk ses kayıtlarından olumlu değerlendirme alan katılımcılar Diploma almaya hak kazanır. 

Öğrenim ücreti ve ücretlerin ödenmesine ilişkin politikalar

Katılımcılar satın aldıkları modülleri peşin öderler.

Online satın alımlarda vade farkı ile taksitlendirme mümkündür.

Kursun başlamasına 1 hafta kala, herhangi bir cezai müeyyide olmaksızın iptal mümkündür. ( online alımlarda aracı komisyonlar geri ödenmez)Kurs başladıktan sonra yapılan iptallerde,alınan eğitim kısmı düşülerek iade  katılımcıya 15 iş günü içinde geri ödenir.

Para çekme ve geri ödeme politikaları

Eğitim başlamadan önce iptal eden katılımcılarımıza ödedikleri para iade edilir. Kurs başladıktan sonra eğitim iptal edilirse modül ücreti düştükten sonra ödenen para iade edilir.

1. MODÜL: TEMEL KOÇLUK 16 SAAT

1. MODÜL Olan Temel Koçluk Eğitimi zorunlu modüldür. Katılımcılarımız diğer modüllere devam etmeden önce bu modülü tamamlamak zorundadır.

125 Saatlik programı tamamlayanlar diploma almaya hak kazanır. Diploma almadan önce 10 saat Mentör Koçluk zorunlu modüldür.

PROGRAM YAPISI

ZORUNLU MODÜLLER
Diploma programına ait alınması gereken zorunlu modül sayısı 1’dir.
Detaylar aşağıdaki gibidir.

MODÜL 1 : TEMEL KOÇLUK BİLGİ VE BECERİLERİ
AMAÇ: Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler.
EĞİTİM SÜRESİ: 16 saat 
İÇERİK:

BÖLÜM 1 : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ
   KOÇLUĞUN TARİHİ
   KOÇLUK NEDİR?
   Koç Kimdir?
   Koçların Sorumlulukları Nelerdir?
   Koçluk Felsefesi Nedir?
   Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?
   Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?
   Koçun Temel Yeterlilikleri Nelerdir?
   Koçluk Ne Değildir?

TEMEL KOÇLUK İLKELERİ
   ICF KOÇLUĞU
   ICF Koçluk Etik Davranışları
   Koçlukta ICF Felsefesi
   Etik Davranışlarda ICF Standartları
   Etik Konusunda ICF Yemini

BÖLÜM 2 : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ
   GELENEKSEL ÖĞRENME SEVİYELERİ
   BEYİN VE ZİHİN
   Beynin Yapısı
   Sağ ve Sol Beyin
   Zihnimiz Nasıl Çalışıyor?
   Bilinçli Zihin
   Bilinçdışı Zihin
   İki Zihnin Özellikleri

MASLOW İHTYAÇLAR HİYERARŞİSİ
   6 Temel İnsan İhtiyacı

MANTIK SEVİYELERİ İLE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
   Mantıksal Algı Boyutları
   Mantık Seviyeleri

KOÇLUK SANATI / TEMEL KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
    Uyum Sağlama ve İlişki Kurma Aşaması
    Etkili İletişim Becerisi
    Etkili Dinleme Becerisi
    Soru Sorma Becerisi
    Geri Bildirim Verme Becerisi
 

2. MODÜL: YAŞAM KOÇLUĞU 24 SAAT
AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra Yaşam Koçluğu modülünü alabilirler. 2.Modül olan Yaşam Koçluğunun amacı, katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

EĞİTİM SÜRESİ: 24 saat 
İÇERİK:

GİRİŞ VE ORYANTASYON

NİÇİN YAŞAM KOÇU OLMAK İSTİYORSUNUZ?

YAŞAM KOÇLUĞUNUN TEMELLERİ

KOÇLUK İLKELERİ

YAŞAM KOÇLUĞUNU ÖĞRENME

BİREYLERİ YARGILAMADAN KOÇLUK YAPMA

YAŞAM KOÇLUĞUNA GEÇİŞ
    Koçluk Biçimi
    Koçluk Ortamı
    Başlarken

YAŞAM KOÇLUĞU MODELİ

YAŞAM KOÇLUĞU SANATI
    Hedefler, Değerler Ve İnançlar
    Hedefin arkasındaki Değerin Ortaya Çıkarılması, Öz değer Koçluğu
    Öz değer Süreci
    Eylem Adımları

YAŞAM KOÇLUĞUNDA TGROW MODELİ

KOÇLUK SÜRECİ ve YAPISI

BAŞARILI BİR KOÇUN GÜVEN ESASLI ÇALIŞMA YAPARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

İLK KOÇLUK SEANSI
 
3. MODÜL: ARAÇLAR İLE KOÇLUK (15 KOÇLUK ARACI) 24 SAAT

AMAÇ: Katılımcılar  1.  modülü tamamladıktan sonra Araçlarla Koçluk modülünü alabilirler. 3.Modül olan Araçlarla Koçluk’ın amacı, katılımcıların koçluk araçlarını kullanarak  bireylerin yaşamlarına daha derinlemesine koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

Koçluk araçları ile doğru hedef belirletmek ve takımın bu hedefe ulaşmasını sağlamayı öğretmek programın en önemli amacıdır.

EĞİTİM SÜRESİ: 24 saat 

İÇERİK:
    Başarı için günlük alışkanlıklar
    Haftalık Başarı Planlayacı
    Tıkanmaya Hemen Son Verin
    Kişisel Değerlerinizi Belirleyin
    Bir Köprü İnşa Et Egzersizi
    Sihirli Mentör
    Etki Alanlarım
    Bırakma Egzersizi
    Hayat Çarkınız
    Enerjinizi Tüketen Şeyleri Belirleyin
    3 Aylık Vizyon Çalışması
    Hedeflere Motive Etme Aracı
    Hedeflerimizi Anlamak
    SMART Hedef Belirleme
    Sallanan Sandalye Yaşam Vizyonu
    Vizyon Geliştirme Çalışma Sayfası
    Yıllık Hedef Belirleme Sayfası
    SWOT Analizi Çalışması
    Şükran Günlüğü Şablonu
    Rol Modeli
    Yaşam Çarkı Uygulama Formu
    Aylık Eylem Tablosu
    Hayat Haritası Uygulama Formu
    Büyük Kayalar Egzersizi
    Eylem Öncelik Matriksi
    Düşünmek İçin Güçlü Sorular
    Haftalık Eylem Planlayıcısı
    Yaşam Koçluğu Uygulama Formları

4. NLP KOÇLUĞU 18 SAAT

AMAÇ: Açılımı Neuro Linguistic Programming olan NLP, aslında zihin ile dil arasındaki etkileşimi anlatmaktadır. Amaç katılımcılara özel hayatlarında ve koçluk mesleğinde kullanabilecekleri beceri ve teknikleri kazanmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM SÜRESİ: 18 saat 

İÇERİK:

ÖĞRENME
    NLP ve Öğrenme
    Öğrenme Aşamaları
    Zihin ve İşleyiş Şekli
    Beynin İşleyiş Modeli (TOTE Model)

MANTIK SEVİYELERİ:
    Çevre Düzeyi
    Davranış Düzeyi
    Yetenek ve Kapasite Düzeyi
    Değer ve İnanç Düzeyi
    Kimlik Düzeyi
    Ruhsal Düzey

NLP’NİN İLKELERİ TESTİ

BAŞKALARINI GÖZLEMLEMEK – KALİBRASYON

ALGILAMA VE ALGI FİLTRELERİ
     Evrensel Modelleme (META MODEL)
     Milton Modeli
     Meta Model – Milton Model Karşılaştırma Tablosu
     Temsil Sistemlerini Saptamak İçin İpuçları
     Alt Modaliteler

DEĞERLER VE İNANÇLAR

ÇAPALAMA (Anchoring)
    Çapaları Belirleme
    Faydalı Bir Ruh Halini Çapalamak
    Beyin Dalgaları ile Çapalamanın İlişkisi.
    Durum Yaratma Metni
    Üst Üste Yığılan Çapalar İçin Durumlar
    Çapaların Çökertilmesi
    Zincirleme Çapalar
    Yığınak Çapaları
    Başarılı Çapa Atmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar
    Bir Kaynağı Başka Bir Bağlama Aktarmak ve Geleceğe Uyarlamak
    Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi
    Çapaların silinmesi, aktarılması ve sağlamlaştırılması

ALGILANABİLİR DURUMLAR
    Meta Yansıtma
    Etkili Görüşme Modeli

İÇ GÖZLEM (Associate) VE DIŞ GÖZLEM (Dissociate)

DURUM YÖNETİMİ

YENİDEN ÇERÇEVELENDİRME
    Bakış Açıları
    Tersine Çevirmeler

MODELLEME

ZAMAN KAVRAMI
    Kişisel Zaman Çizgisi
    Zamanın İçinde (In Time)
    Zamanla Birliktelik (On Time)
    Zaman Baskısının Kontrolü
    NLP’nin Önermesi

NLP VE KARAR VERME STRATEJİLERİ
     Bakış Açıları

WALT DISNEY MODELİ
    Etkin Hedef Belirleme Stratejisi
    NLP’nin Başarı Modeli

SWISH (KALIPLARI DEĞİŞTİRME) TEKNİĞİ
    Aksaklıkları Giderme
    Görsel / Dokunsal Dış Gözlem
    Deneyimlerden Bilgi Edinme

SABİT FOBİ VE TRAVMA SÜRECİ

5.QUANTUM KOÇLUĞU 24 SAAT

AMAÇ: Quantum Koçluğu  eğitimi katılımcıların Quantum olasılıklar sahası ile tanışmasını, Quantum’ un temel yeterliliklerini öğrenmelerini ayrıca bilinç ve bilinçaltı düzeyde çalışmalar yapabilmeleri sağlanmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ: 24 saat 

İÇERİK:

Giriş ve oryantasyon

    OLASILIKLAR SAHASI
    KUANTUM DÜNYASINA GİRİŞ
    EVRENİN OLUŞUMU
    BİG BANG
    KUANTUM TARİHİ
    KUANTUM FİZİĞİNİN ÖYKÜSÜ
    EENERJİ
    ÇİFT YARIK DENEYİ
    SCHRÖDİNGERİ'İN KEDİSİ DENEYİ
    ATOMUN İÇ YAPISI VE TARİHİ
    ATOMUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
    ATOM ALTI PARÇACIKLAR
    ATOMUN İÇ YAPISI VE ÇEKİRDEK
    KUANTUM SIÇRAMASI NEDİR
    EVREN VE BİZ
    HEİSERBERG BELİRSİZLİK İLKESİ
    ZİHNİMİZİ TANIYALIM
    SAĞ-SOL BEYİN LOBLARI
    ZİHİN FREKANSLARI
    ZİHİN DALGALARI
    ZİHNİMİZİN KOŞULLAR ÜZERİNE ETKİSİ
    ZİHNİMİZİN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE ETKİSİ
    ZİHNİMİZİN HEDEFLERİMİZ ÜZERİNE ETKİSİ
 

6. İLİŞKİ KOÇLUĞU 20 SAAT

AMAÇ: İlişki Koçluğu, koçluk programlarının temelini oluşturur. İnsan, yaşam yolculuğuna toplumu oluşturan yapıların en küçüğü ve en önemlisi olan ailede başlar. Bireye, yaşamda gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar öncelikle aile içerisinde kazandırılır. Bu kazanımların en önemlilerinin başında diğer insanlarla nasıl ilişki geliştirileceği gelmektedir. Uyumlu ve nitelikli ilişki yaşayan insanlar, yaşamayanlara oranla daha mutlu ve sağlıklıdırlar. Yaşamının her anında iletişim kuran birey, kurduğu ilişki biçimleriyle toplumsal bir varlık olarak kendini gerçekleştirmekte ve sadece biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olmaktadır. Bir insanın ilişkilerinin niteliği, o insanın yaşamının kalitesini belirler. İlişki konularında bilinçlenme, bireye önemli etkileşim olanakları sağlar. Bu eğitim ile birlikte; ilk tanışmadan itibaren tüm ilişkilerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediğini analiz edebilir, ilişkinin her dönemindeki çiftlerle çalışabilirsiniz. Bireylerin ilişkilerini değerlendirmesi, arkadaşlık ilişkisi geliştirmesi, eş seçme, evliliğe karar verme, evlilik süreci ve evliliğe uyum sağlama, yaşanabilecek kriz durumları, ayrılık ve boşanma süreci durumlarında destekte bulunabilir farkındalık sağlayabilirsiniz. Bu eğitim, yeni bir alanda uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. İnsanlar, bildikleri ve güvendikleri kişi ve yerlerden hizmet alma eğilimindedirler. İlişki Koçluğu Eğitimi, uzmanlığınızı kanıtlayan ve sunduğunuz hizmetlerin değerini arttıran bir programdır.

EĞİTİM SÜRESİ: 20 saat 

İÇERİK:

1. BÖLÜM: İLİŞKİ KOÇLUĞU BİLGİLER
1.    İlişkiye Yönelik Yaklaşım Kuramları
2.    Çift Ve Ailelere Yönelik Yaklaşımlar 
3.    İlişkiler ve İlişkilerde Destek Olmak


2. BÖLÜM: İLİŞKİ KOÇLUĞU BECERİLERİ
1.    Duygu Odaklı İlişki Koçluğu
2.    Kriz Dönemlerinde İlişki Koçluğu
   

7. EBEVEYN VE ÖĞRENCİ KOÇLUĞU 22 SAAT

AMAÇ: Bu modülün ön şartı 1. modül olan Temel Koçluk Bilgi ve Becerilerini bitirmiş olmaktır. 
5-25 yaş arası okuyan bireylere (öğrencilere) koçluk yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefler.

EĞİTİM SÜRESİ: 22 saat 

İÇERİK:

ÖĞRENME
    Öğrenme Aşamaları
    Öğrenme Bölgesi
    Öğrenme Merkezi olan Beynimizi Tanıyalım
    Beynimizin Sol ve Sağ Taraflarının İşlevleri

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ
    Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi
    Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri
    Çoklu Zekalar
    Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması
    Çoklu Zeka Kuramının Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Getirdikleri
    Koçluğun İçinde Çoklu Zeka Kullanımı

TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME
    Temsil Sistemleri
    Göz Hareketleri
    Temsil Sistemi Seçimi
    Erişim İpuçları
    Öğrenci Koçluğunda Temsil Sisteminin Kullanımı

ALT MODALİTELER

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME
    Çalışma Yerimiz Nasıl Olmalı
    Çalışmaya Başlamak ve Devam Ettirmek
    Verimli Ders Çalışma Yolları
    Etkili Ders Çalışma Teknikleri
    Etkili Dinleme Alışkanlıkları
    Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler
    Planlı ve Programlı Çalışmanın Önemi
    Ders Çalışma ( Tekrar ) Programı

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

NEFES TEKNİKLERİ

SINAV KAYGISI NEDİR?

DUYGUSAL ZEKA
    Başarı ve İlişkilerde Duygusal Zekanın Rolü
    Zekâ Nedir?
    EQ Kavramı
    IQ ile EQ Arasındaki Farklar
    Duygusal Zekanızı Geliştirmek İçin Yapabilecekleriniz
    Çocuklarda Duygusal Zeka
    Okullarda Duygusal Zeka
    Evlilikte Duygusal Zeka
    İş Yaşamında Duygusal Zeka

META PROGRAMLAR
     Hazza yönelenler – Acıdan kaçınanlar
     İç Referanslılar – Dış referanslılar
     Benzer (Ortak nokta) odaklılar - Fark odaklılar
     Çoğulcu Odaklı – Tekli Odaklı
     Tek Çalışmayı Sevenler- Grupla Çalışmayı Sevenler
     Tecrübe Odaklı-Fırsat Odaklı

İNSAN TİPLERİ
     16 Tip Hakkında Kısa Tanımlar
     MBTI – Tip Davranışları
     MBTI – 16 Tip İşyeri Tercihleri

ZAMAN YÖNETİMİ
     Zaman Kaynağının Organizasyonu İçin Koçluk
    Güçlü Sorular İle Zaman yönetimi
    Mantık Seviyeleri İle Zaman Odağı
    Değerler Listesi

TRANSAKSİYONAL ANALİZ
    Temel Kavramlar
    Benlik Durumları
    Transactions ( Mesaj Alış-Verişi )
    Etkileşimler ( Karşılıklı Mesajlaşma )
    Üç Temel Etkileşim Tipi
 

8. İŞ KOÇLUĞU 16 SAAT

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra İş Koçluğu modülünü alabilirler. 4.Modül olan İş Koçluğu’nun amacı, katılımcıların çalışan bireylerin iş yaşamlarına ve kurumlarına daha derinlemesine koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

EĞİTİM SÜRESİ: 16 saat  

İÇERİK:

KOÇLUK SİSTEMİ UYGULAYAN İŞLETMELER VE ÖRNEKLER

KURUMLARDA KOÇLUK UYGULAMALARI

KOÇLUK SİSTEMİNİN FAYDALARI
    Koçluğun Çalışanlara Faydaları
    Koçluğun Örgütlere Faydaları
    Yöneticilerde Görülen Olumlu Gelişmeler

KURUM KOÇUNUN BECERİLERİ

KURUMSAL KOÇLUK GÖRÜŞMELERİNDE KULLANILAN BAŞLANGIÇ FORMLARI

SWOT ANALİZİ
    SWOT Analizinin Amacı
    SWOT Analizinin Tarihçesi
    SWOT Analizinin Önemi
    SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılır?
    SWOT Analizi Tablosu ve Hazırlanışı
    SWOT Analizi için Veri Kaynakları
    SWOT Analizinin Yararı
    SWOT Analizi Örnekleri
    SWOT Analizi Sonucu ve Değerlendirme
    SWOT Analizinin Stratejik Planlamadaki Yeri

İŞLETME KAYNAKLARI VE ÇEVRESİ
     İşletme Çevresi: Sektör, Pazar, Business
     İşletme Kaynakları
     Outside-in Perspektifi
     Inside-our Perspektifi
     Porter Yaklaşımı
     Hamel ve Prahalad Yaklaşımı
     Sonuç

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER
     Vizyon
     Misyon
     Vizyon ve Misyon Arasındaki Farklar
     Değerler
     Misyon & Değerler & Hedefler

STRATEJİ

ZAMAN YÖNETİMİ

KURUMSAL KOÇLUK TÜRLERİ
     Grup Koçluğu
     Üst Yönetim Koçluğu
     Performans Koçluğu
     Kariyer Koçluğu
     Girişimcilik Koçluğu
     Finansal Konularda Koçluk

KOÇLUK DEGERLENDİRMESİ

KURUMSAL KOÇLUK İÇİN PAZARLAMA KAVRAMLAR