AMAÇ

ICF-ACTP

Katılımcılar bu modülü ön şart olan Temel Koçluk (1. modülü)  tamamladıktan sonra Yaşam Koçluğu modülünü alabilirler. 2.Modül olan Yaşam Koçluğunun amacı, katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçla

EĞİTİM SÜRESİ 24 saat

GİRİŞ VE ORYANTASYON
NİÇİN YAŞAM KOÇU OLMAK İSTİYORSUNUZ?

YAŞAM KOÇLUĞUNUN TEMELLERİ

KOÇLUK İLKELERİ

YAŞAM KOÇLUĞUNU ÖĞRENME

BİREYLERİ YARGILAMADAN KOÇLUK YAPMA

YAŞAM KOÇLUĞUNA GEÇİŞ
    Koçluk Biçimi
    Koçluk Ortamı
    Başlarken

YAŞAM KOÇLUĞU MODELİ

YAŞAM KOÇLUĞU SANATI
    Hedefler, Değerler Ve İnançlar
    Hedefin arkasındaki Değerin Ortaya Çıkarılması, Öz değer Koçluğu
    Öz değer Süreci
    Eylem Adımları

YAŞAM KOÇLUĞUNDA TGROW MODELİ

KOÇLUK SÜRECİ ve YAPISI

BAŞARILI BİR KOÇUN GÜVEN ESASLI ÇALIŞMA YAPARKEN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

İLK KOÇLUK SEANSI