AMAÇ

 

Açılımı Neuro Linguistic Programming olan NLP, aslında zihin ile dil arasındaki etkileşimi anlatmaktadır. Amaç katılımcılara özel hayatlarında ve koçluk mesleğinde kullanabilecekleri beceri ve teknikleri kazanmalarını sağlamaktır.

EĞİTİM SÜRESİ 18 saat

İÇERİK

ÖĞRENME
    NLP ve Öğrenme
    Öğrenme Aşamaları
    Zihin ve İşleyiş Şekli
    Beynin İşleyiş Modeli (TOTE Model)

MANTIK SEVİYELERİ:
    Çevre Düzeyi
    Davranış Düzeyi
    Yetenek ve Kapasite Düzeyi
    Değer ve İnanç Düzeyi
    Kimlik Düzeyi
    Ruhsal Düzey

NLP’NİN İLKELERİ TESTİ

BAŞKALARINI GÖZLEMLEMEK – KALİBRASYON

ALGILAMA VE ALGI FİLTRELERİ
     Evrensel Modelleme (META MODEL)
     Milton Modeli
     Meta Model – Milton Model Karşılaştırma Tablosu
     Temsil Sistemlerini Saptamak İçin İpuçları
     Alt Modaliteler

DEĞERLER VE İNANÇLAR

ÇAPALAMA (Anchoring)
    Çapaları Belirleme
    Faydalı Bir Ruh Halini Çapalamak
    Beyin Dalgaları ile Çapalamanın İlişkisi.
    Durum Yaratma Metni
    Üst Üste Yığılan Çapalar İçin Durumlar
    Çapaların Çökertilmesi
    Zincirleme Çapalar
    Yığınak Çapaları
    Başarılı Çapa Atmak İçin Dikkat Edilecek Hususlar
    Bir Kaynağı Başka Bir Bağlama Aktarmak ve Geleceğe Uyarlamak
    Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi
    Çapaların silinmesi, aktarılması ve sağlamlaştırılması

ALGILANABİLİR DURUMLAR
    Meta Yansıtma
    Etkili Görüşme Modeli

İÇ GÖZLEM (Associate) VE DIŞ GÖZLEM (Dissociate)

DURUM YÖNETİMİ

YENİDEN ÇERÇEVELENDİRME
    Bakış Açıları
    Tersine Çevirmeler

MODELLEME

ZAMAN KAVRAMI
    Kişisel Zaman Çizgisi
    Zamanın İçinde (In Time)
    Zamanla Birliktelik (On Time)
    Zaman Baskısının Kontrolü
    NLP’nin Önermesi

NLP VE KARAR VERME STRATEJİLERİ
     Bakış Açıları

WALT DISNEY MODELİ
    Etkin Hedef Belirleme Stratejisi
    NLP’nin Başarı Modeli

SWISH (KALIPLARI DEĞİŞTİRME) TEKNİĞİ
    Aksaklıkları Giderme
    Görsel / Dokunsal Dış Gözlem
    Deneyimlerden Bilgi Edinme

SABİT FOBİ VE TRAVMA SÜRECİ