MİSYON

ICE Academia profesyonel anlamda verdiği eğitim hizmetlerinde bireylerin sahip olduğu potansiyel gücü fark etmeleri için çaba sarf eder. Bu eğitimlerin temel amacı insanın kendi özünde var olan yeteneklerini keşfetmesinin yanı sıra iş dünyasına entegrasyonunu da sağlayabilmesidir. Başarının tesadüfi olmayacağı fikrinden hareketle kişisel yeteneklerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulur. Koçluk eğitimi ve benzeri eğitimler sırasında profesyonellerden destek alınması çalışmanın niteliğinde artış yaşanmasını kaçınılmaz kılar.

ICE Academia yüklendiği sorumluluk bilinci ile danışanlarına profesyonel anlamda hizmet veren bir kurumdur. Yaptığı çalışmaları sırasında danışanların öncelikli yararını merkezine alan kurumun kaliteden taviz vermeyen bir yaklaşımı bulunur. Ice Academia, eğitimin insan yaşamının her aşamasında taşıdığı önemin bilinci ile hareket eder.

Profesyonel anlamda verilen eğitimlerin kişi yararına hizmet etmesi amaçlanır. Bunun için de iş yaşamında olduğu kadar hayatın içerisinde de başarılı ve iletişimi güçlü bireyler yetiştirilmeye çalışılır. Yüklendiği sorumluluğun bilincinde olan kurum, koçluk eğitimlerinin yanı sıra bireyin kişisel gelişimine de destek sağlar. Bu süreci uzmanları aracılığı ile yönetirken kişi ya da kurumların ihtiyaç duyabileceği eğitimler konusunda alanında liderdir.

VİZYON

ICE Academia danışanlarına en yararlı hizmetleri sunan bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerine ulaşma konusunda yeniliklerden yararlanmanın yanı sıra gelişmelere de açık bir bakış açısı ile hareket eder. Değişen dünya düzenine uyum sağlayabilmenin ön koşulu kendini gelişmelere açık tutmaktır. Ice Academia bireysel ve kurumsal anlamda ihtiyaç duyulacak eğitimler için üzerine düşen sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir.

Koçluk eğitiminin yanı sıra iletişim eğitimleri konusunda da sahip olduğu tecrübelerini danışanları ile paylaşan kurum bir marka olma konusunda daima ileriye doğru yol almaktadır. Profesyonel eğitmenleri ile bireylerin içindeki cevherin keşfedilmesi öncelikleri arasındadır.

Zorlukların aşılması ve fırsata çevrilmesi kişilere kazandırılacak yeni bakış açıları ile mümkün hale gelir. Bu süreçte eğitimin önemi daima hissedilen bir gerçek olmuştur. Bireyin iç dünyasının yanı sıra mesleki anlamda da ihtiyaç duyacağı koçluk eğitimleri en nitelikli hali ile verilmelidir. Bunun için Ice Academia danışanlarına dünya standartlarında bir eğitim sunma hedefine sahiptir. Bu hedefe ulaşma konusunda sahip olduğu azmini her gün tazelemektedir.