AMAÇ

 

Bu modülün ön şartı 1. modül olan Temel Koçluk Bilgi ve Becerilerini bitirmiş olmaktır. 
5-25 yaş arası okuyan bireylere (öğrencilere) koçluk yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefler.

EĞİTİM SÜRESİ 22 saat

ÖĞRENME

    Öğrenme Aşamaları
    Öğrenme Bölgesi
    Öğrenme Merkezi olan Beynimizi Tanıyalım
    Beynimizin Sol ve Sağ Taraflarının İşlevleri

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ
    Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi
    Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri
    Çoklu Zekalar
    Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması
    Çoklu Zeka Kuramının Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Getirdikleri
    Koçluğun İçinde Çoklu Zeka Kullanımı

TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME
    Temsil Sistemleri
    Göz Hareketleri
    Temsil Sistemi Seçimi
    Erişim İpuçları
    Öğrenci Koçluğunda Temsil Sisteminin Kullanımı

ALT MODALİTELER

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME
    Çalışma Yerimiz Nasıl Olmalı
    Çalışmaya Başlamak ve Devam Ettirmek
    Verimli Ders Çalışma Yolları
    Etkili Ders Çalışma Teknikleri
    Etkili Dinleme Alışkanlıkları
    Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler
    Planlı ve Programlı Çalışmanın Önemi
    Ders Çalışma ( Tekrar ) Programı

TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ

NEFES TEKNİKLERİ

SINAV KAYGISI NEDİR?

DUYGUSAL ZEKA
    Başarı ve İlişkilerde Duygusal Zekanın Rolü
    Zekâ Nedir?
    EQ Kavramı
    IQ ile EQ Arasındaki Farklar
    Duygusal Zekanızı Geliştirmek İçin Yapabilecekleriniz
    Çocuklarda Duygusal Zeka
    Okullarda Duygusal Zeka
    Evlilikte Duygusal Zeka
    İş Yaşamında Duygusal Zeka

META PROGRAMLAR
     Hazza yönelenler – Acıdan kaçınanlar
     İç Referanslılar – Dış referanslılar
     Benzer (Ortak nokta) odaklılar - Fark odaklılar
     Çoğulcu Odaklı – Tekli Odaklı
     Tek Çalışmayı Sevenler- Grupla Çalışmayı Sevenler
     Tecrübe Odaklı-Fırsat Odaklı

İNSAN TİPLERİ
     16 Tip Hakkında Kısa Tanımlar
     MBTI – Tip Davranışları
     MBTI – 16 Tip İşyeri Tercihleri

ZAMAN YÖNETİMİ
     Zaman Kaynağının Organizasyonu İçin Koçluk
    Güçlü Sorular İle Zaman yönetimi
    Mantık Seviyeleri İle Zaman Odağı
    Değerler Listesi

TRANSAKSİYONAL ANALİZ
    Temel Kavramlar
    Benlik Durumları
    Transactions ( Mesaj Alış-Verişi )
    Etkileşimler ( Karşılıklı Mesajlaşma )
    Üç Temel Etkileşim Tipi