AMAÇ

Katılımcıların kendi yaşamsal faaliyetleri ile ilgili mevcut durumlarını analiz  etmeleri ve yaşamlarından daha fazlasını elde etmek için gerekli anlayışı ve  becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

İÇERİK

Yaşam, Denge, İş-Yaşam Dengesi Kavramları

İş-Yaşam Dengesinin Tarihsel Gelişimi

Kaliteli yaşam piramidi

İş Yaşam Dengesinin Doğası, Nedenleri ve Sonuçları

+  Hedeflere yönelik strateji geliştirilmesi

İşkoliklik ve İşe Tutkunluk

+  Doğru planlama ile hedeflerin gerçekleştirilmesi

+  Planlamanın önündeki engeller, zaman tüketicileri ve verimsiz alışkanlıklar

+  Uygulamada düşülen kişisel tuzaklar, bahaneler ve kurban döngüsü

+  Aksiyon listesinin hazırlanması

 

 

** Eğitim, Uzman Psikolog/Koç tarafından verilmektedir.

Eğitim Detayları

AMAÇ

Katılımcıların kendi yaşamsal faaliyetleri ile ilgili mevcut durumlarını analiz  etmeleri ve yaşamlarından daha fazlasını elde etmek için gerekli anlayışı ve  becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

İÇERİK

Yaşam, Denge, İş-Yaşam Dengesi Kavramları

İş-Yaşam Dengesinin Tarihsel Gelişimi

Kaliteli yaşam piramidi

İş Yaşam Dengesinin Doğası, Nedenleri ve Sonuçları

+  Hedeflere yönelik strateji geliştirilmesi

İşkoliklik ve İşe Tutkunluk

+  Doğru planlama ile hedeflerin gerçekleştirilmesi

+  Planlamanın önündeki engeller, zaman tüketicileri ve verimsiz alışkanlıklar

+  Uygulamada düşülen kişisel tuzaklar, bahaneler ve kurban döngüsü

+  Aksiyon listesinin hazırlanması

 

 

** Eğitim, Uzman Psikolog/Koç tarafından verilmektedir.