AMAÇ

Katılımcıların stres duygusunu tanımalarına ve anlamlandırmalarına yardımcı  olmak ve stresten korunmak için bireysel stres yönetimi çözümleri  oluşturmalarını sağlamak.

 

İÇERİK

Giriş,

Fizyolojik olarak, Zihinsel, Duygusal Açıdan, Davranışsal Açıdan Stress 

Stresle Baş Etmede Etkisiz Yollar (Uzun vadede da çok strese neden oldukları için)

+  Çevresel faktörler ve stres yönetimi

+  İş yerinde stres faktörleri

+  Yaşam tarzı ve strese etkisi

Stresle Baş Etmede Kullanılan Etkili Yollar

Stres yönetimi  için alternatif düşünce ve yorum üretme

+  Alternatif düşünce ve yorumların verimliliğe etkisi

+  Eylem planı hazırlama ve aksiyon adımlarını netleşWrme

+  Eylem planının iş ve özel yaşam verimliliğini desteklemesi

+   Strese Karşı Beden ve Ruh Sağlığının Korunması

Stres yönetimi paketi hazırlama

Eğitim Detayları

AMAÇ

Katılımcıların stres duygusunu tanımalarına ve anlamlandırmalarına yardımcı  olmak ve stresten korunmak için bireysel stres yönetimi çözümleri  oluşturmalarını sağlamak.

 

İÇERİK

Giriş,

Fizyolojik olarak, Zihinsel, Duygusal Açıdan, Davranışsal Açıdan Stress 

Stresle Baş Etmede Etkisiz Yollar (Uzun vadede da çok strese neden oldukları için)

+  Çevresel faktörler ve stres yönetimi

+  İş yerinde stres faktörleri

+  Yaşam tarzı ve strese etkisi

Stresle Baş Etmede Kullanılan Etkili Yollar

Stres yönetimi  için alternatif düşünce ve yorum üretme

+  Alternatif düşünce ve yorumların verimliliğe etkisi

+  Eylem planı hazırlama ve aksiyon adımlarını netleşWrme

+  Eylem planının iş ve özel yaşam verimliliğini desteklemesi

+   Strese Karşı Beden ve Ruh Sağlığının Korunması

Stres yönetimi paketi hazırlama