AMAÇ

 

Diploma programını tamamlayan katılımcılar ICF’den PCC Ünvanına başvuruda bulunarak PCC ünvanlı bir koç olabiliyorlar. PCC ünvanlı koçlar ACC ya da PCC ünvanı almak isteyen koçlara mentörlük yapabiliyorlar. Bu modülün amacı unvan almak isteyen koçlara mentörlük yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

EĞİTİM SÜRESİ 10 saat

İÇERİK:


    ACC Koçu Temel Beceri Yeterliliği
    ACC Ses Kaydı Değerlendirmesi
    PCC Koçu Temel Beceri Yeterliliği
    PCC Ses Kaydı Değerlendirmesi
    Mentör Koçluk Görüşmeleri Nasıl
    Yapılandırılır

CKA Sınavı Hakkında Bilgilendirme

PRACTİCE

AMAÇ: İlk 2 modülü tamamlayan adayların bilgi ve becerilerini geliştirmek için 30 adet seans deneyimi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu seansları 'Seans’ Değerlendirme Formu' ile belgelendirmeleri istenir.

MENTÖRLÜK


AMAÇ: Zorunlu ve Seçmeli modülleri tamamlayan katılımcılar.100 saatlik koçluk uygulamalarını tamamladıktan sonra 10 saat süren mentörlük çalışmaları başlayacaktır.

SEÇMELİ MODÜLLER

ACTP Diploma programına ait alınması gereken seçmeli modül sayısı en az 2’dir.Arzu eden katılımcılar seçmeli modül sayısını yükseltebilirler. 

Katılımcıların ACTP Diploması alması için Temel Koçluk Bilgi Ve Becerileri Eğitimi zorunlu olmak kaydı ile en az 125 saatlik seçtiği Modüllerden oluşan bir Eğitim tamamlamaları zorunludur.

Yine 125 Saatlik eğitimi tamamladıktan sonra 10 saat Mentörlük dersini tamamlamaları ardından 2 adet koçluk görüşmesi ses kaydını transkripleri ile birlikte  teslim etmeliler.

Yeterli yetkinlikte ses kaydını tamamlayan katılımcılar ACTP Diplomasını almaya hak kazanır.

ACTP Diplomaları ile ICF’e 100 saat uygulama yapanlar ACC 

500 saat Koçluk seansı yapanlar ise PCC başvurusunda bulunabilirler.