AMAÇ

Katılımcıların, yaşadıkları çatışmalar içindeki rollerini fark etmelerini sağlayarak,  çatışmalar karşısında getirecekleri çözümleri geliştirmelerine ve daha etkin  yaklaşımlar sergilemelerine katkı sunmak.

 

İÇERİK

Çatışma nedir? Temel Kavramlar ve Tanımları

Çatışma Faktörleri

+  Yapısal, Bireysel ve İletişim Kaynaklı

Çatışma Türleri

+  Çatışma nedenleri ve tipleri

+  Thomas- Killman Çatışma Envanteri ile çatışma tarzlarının belirlenmesi

Çatışma Yönetimine Etki Eden Faktörler

+  Çatışma Yönetimi Stratejileri

Pozisyonun ardındaki ihtiyacı anlamak için gerekli temel beceriler: Etkili soru sorma ve derin dinleme

Çatişmaya Neden Olan Faktörlerin Önem Siralamasi

 

  Yapısal Faktörlere Dair Öneriler

  Bireysel Faktörlere Dair Öneriler

        İletişim Kökenli Sorunlara Dair Önerile
Eğitim Detayları

AMAÇ

Katılımcıların, yaşadıkları çatışmalar içindeki rollerini fark etmelerini sağlayarak,  çatışmalar karşısında getirecekleri çözümleri geliştirmelerine ve daha etkin  yaklaşımlar sergilemelerine katkı sunmak.

 

İÇERİK

Çatışma nedir? Temel Kavramlar ve Tanımları

Çatışma Faktörleri

+  Yapısal, Bireysel ve İletişim Kaynaklı

Çatışma Türleri

+  Çatışma nedenleri ve tipleri

+  Thomas- Killman Çatışma Envanteri ile çatışma tarzlarının belirlenmesi

Çatışma Yönetimine Etki Eden Faktörler

+  Çatışma Yönetimi Stratejileri

Pozisyonun ardındaki ihtiyacı anlamak için gerekli temel beceriler: Etkili soru sorma ve derin dinleme

Çatişmaya Neden Olan Faktörlerin Önem Siralamasi

 

  Yapısal Faktörlere Dair Öneriler

  Bireysel Faktörlere Dair Öneriler

        İletişim Kökenli Sorunlara Dair Önerile