AMAÇ

“insan ve takım odaklı” ortamlar yaratmanızı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz ve atölyemiz  ile, takım oluşturma ve geliştirme, liderlik kavramı ve temel liderlik yetkinlikleri, takım olarak karar verebilme, amaç doğrultusunda ilerleyebilme, duygusal zeka kavramı ve bileşenleri, çatışma ve yönetimi, müzakere teknikleri liderlik yetkinlikleri, takım oluşturma ve duygusal zekayı öne çıkarmak, yetenek ve takım yönetiminde farklı kişilik tipleri konularını ele alarak, farkındalık ve yetkinlik kazandırıyoruz.

 

 

İÇERİK

+  Yönetim ve Liderlik

Liderlik ve liderlik tipleri

+  Duygusal Zeka Unsurları ve kişilik tipleri (Myers Briggs kişilik tipleri üzerinden uygulamalı)

+  Takım oluşturma ve geliştirme – karar alma teknikleri ve takım sözleşmesi oluşturma

Çatışmaları yönetme ve müzakere (uygulamalı)

Resilience (dayanıklılık / esneklik / çabuk iyileşme kabiliyeti) ve yetenek ve takım yönetimi çerçevesinde incelenmesi

+  Sürekli Gelişim

Paydaşlara Mentörlük ve Koçluk

Eğitim Detayları

AMAÇ

“insan ve takım odaklı” ortamlar yaratmanızı hedefliyoruz. Eğitimlerimiz ve atölyemiz  ile, takım oluşturma ve geliştirme, liderlik kavramı ve temel liderlik yetkinlikleri, takım olarak karar verebilme, amaç doğrultusunda ilerleyebilme, duygusal zeka kavramı ve bileşenleri, çatışma ve yönetimi, müzakere teknikleri liderlik yetkinlikleri, takım oluşturma ve duygusal zekayı öne çıkarmak, yetenek ve takım yönetiminde farklı kişilik tipleri konularını ele alarak, farkındalık ve yetkinlik kazandırıyoruz.

 

 

İÇERİK

+  Yönetim ve Liderlik

Liderlik ve liderlik tipleri

+  Duygusal Zeka Unsurları ve kişilik tipleri (Myers Briggs kişilik tipleri üzerinden uygulamalı)

+  Takım oluşturma ve geliştirme – karar alma teknikleri ve takım sözleşmesi oluşturma

Çatışmaları yönetme ve müzakere (uygulamalı)

Resilience (dayanıklılık / esneklik / çabuk iyileşme kabiliyeti) ve yetenek ve takım yönetimi çerçevesinde incelenmesi

+  Sürekli Gelişim

Paydaşlara Mentörlük ve Koçluk