AMAÇ

 

Katılımcılar bu modülü ön şart olan Temel Koçluk (1. modülü)  tamamladıktan sonra İş Koçluğu modülünü alabilirler. 4.Modül olan İş Koçluğu’nun amacı, katılımcıların çalışan bireylerin iş yaşamlarına ve kurumlarına daha derinlemesine koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

EĞİTİM SÜRESİ 16 saat

KOÇLUK SİSTEMİ UYGULAYAN İŞLETMELER VE ÖRNEKLER


KURUMLARDA KOÇLUK UYGULAMALARI

KOÇLUK SİSTEMİNİN FAYDALARI
    Koçluğun Çalışanlara Faydaları
    Koçluğun Örgütlere Faydaları
    Yöneticilerde Görülen Olumlu Gelişmeler

KURUM KOÇUNUN BECERİLERİ

KURUMSAL KOÇLUK GÖRÜŞMELERİNDE KULLANILAN BAŞLANGIÇ FORMLARI

SWOT ANALİZİ
    SWOT Analizinin Amacı
    SWOT Analizinin Tarihçesi
    SWOT Analizinin Önemi
    SWOT Analizi Ne Zaman Kullanılır?
    SWOT Analizi Tablosu ve Hazırlanışı
    SWOT Analizi için Veri Kaynakları
    SWOT Analizinin Yararı
    SWOT Analizi Örnekleri
    SWOT Analizi Sonucu ve Değerlendirme
    SWOT Analizinin Stratejik Planlamadaki Yeri

İŞLETME KAYNAKLARI VE ÇEVRESİ
     İşletme Çevresi: Sektör, Pazar, Business
     İşletme Kaynakları
     Outside-in Perspektifi
     Inside-our Perspektifi
     Porter Yaklaşımı
     Hamel ve Prahalad Yaklaşımı
     Sonuç

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER
     Vizyon
     Misyon
     Vizyon ve Misyon Arasındaki Farklar
     Değerler
     Misyon & Değerler & Hedefler

STRATEJİ

ZAMAN YÖNETİMİ

KURUMSAL KOÇLUK TÜRLERİ
     Grup Koçluğu
     Üst Yönetim Koçluğu
     Performans Koçluğu
     Kariyer Koçluğu
     Girişimcilik Koçluğu
     Finansal Konularda Koçluk

KOÇLUK DEGERLENDİRMESİ

KURUMSAL KOÇLUK İÇİN PAZARLAMA KAVRAMLAR