AMAÇ

Katılımcılar gözlerin sözcükler üzerinde başıboş gezinmesini engelleyerek beynin gücüne hız katmaktır. Duyu organları, zihin ve beden birlikte harekete geçirilerek okuma becerileri kazandırılır. Bu teknik, maksimal okuma ve öğrenme yetisi elde etmeyi mümkün kılar ve  anlama, algılama ve okuma becerilerinizi azami seviyeye çekmeyi amaçlar.

 

 

İçerik

İÇERİK

+  Okuduğunuzu ne kadar anlıyorsunuz?

+  Kinestetik öğrenme

+  Göz Kas Egzersizleri

+  Hizli okumayi engelleyen frenler ve çözümleri

+  Adım Hızlı Okuma ve Anlama

+  Hız Bariyerlerini Aşmak

+  Hafıza Teknikleri

+  İyi Öğrenme Alışkanlıkları

+  Zihin haritaları