AMAÇ

 

 Katılımcılar bu modülü ön şart olan Temel Koçluk (1. modülü)  tamamladıktan sonra İlişki Koçluğu modülünü alabilirler. İnsan, yaşam yolculuğuna toplumu oluşturan yapıların en küçüğü ve en önemlisi olan ailede başlar. Bireye, yaşamda gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlar öncelikle aile içerisinde kazandırılır. Bu kazanımların en önemlilerinin başında diğer insanlarla nasıl ilişki geliştirileceği gelmektedir. Uyumlu ve nitelikli ilişki yaşayan insanlar, yaşamayanlara oranla daha mutlu ve sağlıklıdırlar. Yaşamının her anında iletişim kuran birey, kurduğu ilişki biçimleriyle toplumsal bir varlık olarak kendini gerçekleştirmekte ve sadece biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olmaktadır. Bir insanın ilişkilerinin niteliği, o insanın yaşamının kalitesini belirler. İlişki konularında bilinçlenme, bireye önemli etkileşim olanakları sağlar. Bu eğitim ile birlikte; ilk tanışmadan itibaren tüm ilişkilerin sağlıklı yürütülüp yürütülmediğini analiz edebilir, ilişkinin her dönemindeki çiftlerle çalışabilirsiniz. Bireylerin ilişkilerini değerlendirmesi, arkadaşlık ilişkisi geliştirmesi, eş seçme, evliliğe karar verme, evlilik süreci ve evliliğe uyum sağlama, yaşanabilecek kriz durumları, ayrılık ve boşanma süreci durumlarında destekte bulunabilir farkındalık sağlayabilirsiniz. Bu eğitim, yeni bir alanda uzmanlaşmanızı sağlayacaktır. İnsanlar, bildikleri ve güvendikleri kişi ve yerlerden hizmet alma eğilimindedirler. İlişki Koçluğu Eğitimi, uzmanlığınızı kanıtlayan ve sunduğunuz hizmetlerin değerini arttıran bir programdır.

EĞİTİM SÜRESİ 20 saat

1. BÖLÜM: İLİŞKİ KOÇLUĞU BİLGİLER

1.    İlişkiye Yönelik Yaklaşım Kuramları

2.    Çift ve Ailelere Yönelik Yaklaşımlar 

3.    İlişkiler ve İlişkilerde Destek Olmak