EĞİTİMİN AMACI: 

Kurum yapısına, proje yönetimi kültürünü yerleştirmek ve ilgili çalışanlarına proje yönetim süreçlerini, proje yönetim araç ve tekniklerini, örnekler ve uygulamalar ile aktarmayı amaçlar. Bu amaçla, “şirkenizde proje yönetimi nasıl gerçekleştirilir?" sorusunun yanıtına birlikte cevap aranır.

Proje yönetimi için kullanılan Primavera P6 veya tercihen Microsoft Project programlarından birinin kullanımının öğretilmesini içerir.

YÖNTEM:


Kurum içi eğitim,
Çevrimiçi eğitim,
Eğitim öncesinde kurumla beraber kurum içerisinde projelendirilmesi istenen örnek bir konu seçilir ,
Egitim içeriği bu örnek üzerinden anlatılarak ekip ile birlikte taslak bir proje planı hazırlanır,

KARŞILIKLI SORUMLULUKLAR:


Eğitim veren:


İşbu sözleşmede belirtilen görevleri gerçekletirmek için, mesleki standartlara uygun olarak, etkin ve uygun bir şekilde elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

Mutabık kalınan planlama ve uygulama son tarihlerine uyulmasını sağlayacaktır.

Egitim alan kurum:


Tüm altyapıyı kullanabilir (örneğin binalara, otoparka ve iç işyerine erişim)
Projenin başarısı için gerekli olan tüm belgelerin ve verilerin sağlanması
İstendiğinde çalışanlara ve kilit kişilere erişim
Altyapı, dokümantasyon ve çalışan işbirliği ile ilgili pratik sorunların mümkün olan en kısa sürede çözülmesini sağlayacaktır.
 

Eğitim Detayları

EĞİTİM GEREKLİLİKLERİ

Kurum içi eğitimlerinde;

Sunum Cihazi
Yazı tahtası ve kalemi
Çevrimiçi eğitimlerde;

Zoom - Katılımcı bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında Zoom video toplantı uygulamasının indirilmiş olması gerekmektedir.
Google Spreadsheets - Grup proje çalışmalarını yapabilmek için her katılımcının Google Spreadsheets'e erişebilecekleri bilgisayara ve internet erişimine ihtiyacı olacaktır.

KAZANIMLAR:
Mevcut uygulamalar ile profesyonel proje yönetimi uygulamalarını karşılaştırmak,
Projeleri belirli bir disiplin ve süreç dahilinde başlatmak, planlamak, yürütmek, izlemek ve kapatmak,
Proje planını ve yürütmedeki durumu bir bütün olarak görebilmek,
Proje paydaşlarını ve ekibini yönetebilmek ve olası problemleri önleyebilmek ile ilgili yöntemleri öğrenmek,
Problem çözümü ve problemi erken fark etmeye yönelik Risk Yönetimi ve uygulamalarını öğrenmek,
Zaman ve bütçe aşımlarına sebep olan etkenleri erken fark edebilmek ve önlemek,

EĞİTİM SÜRECİ:
Kurumsal eğitimlerde eğitim süresi yapacağımız görüşme(ler) sonrasında size özgün hale getirilecektir.

12 Gün (36 Saat) / Saat 09:30-17:30 (saat ve günler görüşme(ler) sonrasında planlanır)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
Kurumsal egitimlerde eğitim içerigi yapacağımız görüsme(ler) sonrasında size özgün hale getirilecektir.