MƏQSƏD

İştirakçılar sözlər üzərində gözlərin fırlanmasının qarşısını alaraq beynin gücünü sürətləndirməlidirlər. Hiss orqanlarını, zehni və bədəni birlikdə aktivləşdirərək oxu bacarıqları əldə edilir. Bu texnika maksimum oxuma və öyrənmə qabiliyyətinə nail olmağı mümkün edir və anlama, qavrayış və oxu bacarıqlarınızı maksimum dərəcədə artırmağı hədəfləyir.

 

 

İçindəkilər

MƏZMUN

+  Oxuduğunuzu Nə Dərəcədə Yaxşı Başa Düşürsünüz?

+   Kinestetik Öyrənmə

+   Göz Əzələsi Məşqləri

+  Sürətli Oxumağa Mane Olan Əyləclər və Həllər

+   Addım Sürətli Oxuma və Anlama

+   Sürət Maneələrini Qırmaq

+   Yaddaş Texnikaları

+   Yaxşı Öyrənmə Vərdişləri

+   Ağıl xəritələri