MƏQSƏD

 

Quantum Coaching təlimi iştirakçılara Kvant(Quantum) imkanları sahəsi ilə tanış olmaq, Quantumun əsas kompetensiyalarını öyrənmək, şüurlu və şüuraltı səviyyədə tədqiqatlar aparmaq imkanı verir.

TƏLİM MÜDDƏTİ 24 saat

Giriş və oriyentasiya
    İMKANLAR SAHƏSİ
    KVANT DÜNYASINA GİRİŞ
    KAİNATIN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİ
    BÖYÜK PARTLAYIŞ
    KVANT TARİXİ
    KVANT FİZİKASININ HEKAYƏSİ
    ENERJİ
    İKİLİ PARÇA EKSPERİMENTİ
    ŞRODİNQERİNİN PİŞİYƏ EKSPERMİMANI
    ATOMUN DAXİLİ STRUKTURU VƏ TARİXİ
    ATOMUN STRUKTUR XÜSUSİYYƏTLƏRİ
    ATOMALTI HİSSƏCİKLƏR
    ATOM VƏ NÜVƏNİN DAXİLİ QURULUŞU
    KVANT sıçrayışı NƏDİR?
    KAİNAT VƏ BİZ
    HEISERBERG QEYRİYYƏT PRİNSİPİ
    GƏLİN FİKRİMİZİ BİLƏK
    SAĞ-SOL BEYİN LOBLARI
    AĞIL TEZLİKLƏRİ
    AĞIL DALĞALARI
    ŞƏRTLƏRƏ AĞLIMIZIN TƏSİRİ
    AĞLIMIZIN SAĞLAMLIĞIMIZA TƏSİRİ
    AĞLIMIZIN MƏQSƏDLƏRİMİZƏ TƏSİRİ