MƏQSƏD

İştirakçıların həyati fəaliyyətləri ilə bağlı mövcud vəziyyətlərini təhlil etmələri həyatlarından daha çox şey əldə etmək üçün lazımi anlayış bacarıqları əldə etmələri hədəflənir.

 

 

MƏZMUN

+   Həyat, Balans, İş-Həyat Balans Konseptləri

+   İş-Həyat Balansının Tarixi İnkişafı

+   Keyfiyyətli Həyat Piramidası

+   İş Həyatı Balansının Təbiəti, Səbəbləri Nəticələri

+  Hədəf Yönümlü Strategiyanın Hazırlanması

+   İşgüzarlıq İşə Ehtiras

+  Düzgün Planlaşdırma ilə Məqsədlərin Həyata Keçirilməsi

+   Planlaşdırma Üçün Maneələr, Vaxt Istehlakçıları Məhsuldar Olmayan Vərdişlər

+   Tətbiqdə Şəxsi Tələlər, Bəhanələr Qurban Dövrü Düşdü

+   Fəaliyyət Siyahısının Hazırlanması

 

 

Təlim Təfərrüatları

MƏQSƏD

İştirakçıların həyati fəaliyyətləri ilə bağlı mövcud vəziyyətlərini təhlil etmələri həyatlarından daha çox şey əldə etmək üçün lazımi anlayış bacarıqları əldə etmələri hədəflənir.

 

 

MƏZMUN

+   Həyat, Balans, İş-Həyat Balans Konseptləri

+   İş-Həyat Balansının Tarixi İnkişafı

+   Keyfiyyətli Həyat Piramidası

+   İş Həyatı Balansının Təbiəti, Səbəbləri Nəticələri

+  Hədəf Yönümlü Strategiyanın Hazırlanması

+   İşgüzarlıq İşə Ehtiras

+  Düzgün Planlaşdırma ilə Məqsədlərin Həyata Keçirilməsi

+   Planlaşdırma Üçün Maneələr, Vaxt Istehlakçıları Məhsuldar Olmayan Vərdişlər

+   Tətbiqdə Şəxsi Tələlər, Bəhanələr Qurban Dövrü Düşdü

+   Fəaliyyət Siyahısının Hazırlanması