MƏQSƏD

İştirakçılara stress hissini tanımağa anlamağa kömək etmək stressdən qaçmaq üçün fərdi stress idarə həlləri yaratmaq.

 

 

 

MƏZMUN

+   Giriş,

+   Fizioloji, Zehni, Emosional, Davranış Stressi

+   Stressin Öhdəsindən Gəlməyin Səmərəsiz Yolları (Uzun müddətdə çox stresə səbəb olduğu üçün)

+   Ətraf Mühit Faktorları Stressin Idarə Edilməsi

+   İşdə Stress Faktorları

+   Həyat Tərzi onun stressə təsiri

+   Stresslə Mübarizənin Effektiv Yolları

+   Stressin Idarə Edilməsi Üçün Alternativ Fikirlər Şərhlər Yaratmaq

+   Alternativ Düşüncə Şərhlərin Məhsuldarlığa Təsiri

+   Fəaliyyət planının hazırlanması fəaliyyət Addımlarının Aydınlaşdırılması

+   İş Şəxsi Həyat Səmərəliliyini Dəstəkləmək üçÜN Fəaliyyət Planı

+   Bədənin Psixi Sağlamlığın Stressə Qarşı Mühafizəsi

+   Stressin Idarə Edilməsi Paketinin Hazırlanması

Təlim Təfərrüatları

MƏQSƏD

İştirakçılara stress hissini tanımağa anlamağa kömək etmək stressdən qaçmaq üçün fərdi stress idarə həlləri yaratmaq.

 

 

 

MƏZMUN

+   Giriş,

+   Fizioloji, Zehni, Emosional, Davranış Stressi

+   Stressin Öhdəsindən Gəlməyin Səmərəsiz Yolları (Uzun müddətdə çox stresə səbəb olduğu üçün)

+   Ətraf Mühit Faktorları Stressin Idarə Edilməsi

+   İşdə Stress Faktorları

+   Həyat Tərzi onun stressə təsiri

+   Stresslə Mübarizənin Effektiv Yolları

+   Stressin Idarə Edilməsi Üçün Alternativ Fikirlər Şərhlər Yaratmaq

+   Alternativ Düşüncə Şərhlərin Məhsuldarlığa Təsiri

+   Fəaliyyət planının hazırlanması fəaliyyət Addımlarının Aydınlaşdırılması

+   İş Şəxsi Həyat Səmərəliliyini Dəstəkləmək üçÜN Fəaliyyət Planı

+   Bədənin Psixi Sağlamlığın Stressə Qarşı Mühafizəsi

+   Stressin Idarə Edilməsi Paketinin Hazırlanması