MƏQSƏD

Biz "insanlar və komanda yönümlü" mühitlər yaratmağı hədəfləyirik. Təlim və seminarlarımızla komanda quruculuğu və inkişafı, liderlik anlayışı və əsas liderlik səriştələri, komanda qərarlarının qəbulu, məqsədə doğru irəliləyiş, emosional intellektin konsepsiyası və komponentləri, münaqişə və onun idarə edilməsi, danışıqlar texnikası, liderlik səlahiyyətləri, komandanın qurulması və emosional zəka, fərqli istedadları vurğulamaq, şəxsiyyət növləri ilə bağlı məsələləri həll etməklə komanda idarəçiliyi və komanda idarəçiliyində məlumatlılığı və səriştəni artırmaq.

 

MƏZMUN

+   İdarəetmə Liderlik

+   Liderlik liderlik növləri

+   Emosional İntellekt Elementləri şəxsiyyət növləri (Myers Briggs şəxsiyyət növləri üzərində tətbiq olunur)

+   Komandanın qurulması inkişafıqərar qəbul etmə üsulları komanda ilə müqavilənin qurulması

+   Münaqişələri idarə etmək danışıqlar aparmaq (təcrübəli)

+  Davamlılıq (davamlılıq / çeviklik / tez sağalma qabiliyyəti) istedad komanda idarəçiliyi çərçivəsində təhsil

+   Davamlı Təkmilləşdirmə

+   Maraqlı tərəflərə mentorluq kouçinq

Təlim Təfərrüatları

MƏQSƏD

Biz "insanlar və komanda yönümlü" mühitlər yaratmağı hədəfləyirik. Təlim və seminarlarımızla komanda quruculuğu və inkişafı, liderlik anlayışı və əsas liderlik səriştələri, komanda qərarlarının qəbulu, məqsədə doğru irəliləyiş, emosional intellektin konsepsiyası və komponentləri, münaqişə və onun idarə edilməsi, danışıqlar texnikası, liderlik səlahiyyətləri, komandanın qurulması və emosional zəka, fərqli istedadları vurğulamaq, şəxsiyyət növləri ilə bağlı məsələləri həll etməklə komanda idarəçiliyi və komanda idarəçiliyində məlumatlılığı və səriştəni artırmaq.

 

MƏZMUN

+   İdarəetmə Liderlik

+   Liderlik liderlik növləri

+   Emosional İntellekt Elementləri şəxsiyyət növləri (Myers Briggs şəxsiyyət növləri üzərində tətbiq olunur)

+   Komandanın qurulması inkişafıqərar qəbul etmə üsulları komanda ilə müqavilənin qurulması

+   Münaqişələri idarə etmək danışıqlar aparmaq (təcrübəli)

+  Davamlılıq (davamlılıq / çeviklik / tez sağalma qabiliyyəti) istedad komanda idarəçiliyi çərçivəsində təhsil

+   Davamlı Təkmilləşdirmə

+   Maraqlı tərəflərə mentorluq kouçinq