MƏQSƏD
 

Neyro Linqvistik Proqramlaşdırma mənasını verən NLP əslində ağıl və dil arasındakı qarşılıqlı əlaqəni təsvir edir. Məqsəd iştirakçılara şəxsi həyatlarında və kouçinq peşəsində istifadə edə biləcəkləri bacarıq və üsullara qazanmaqla təmin etməkdir.


TƏLİM MÜDDƏTİ 18 saat

MÜNDƏRİCAT
ÖYRƏNMƏK
    NLP və Öyrənmə
    Öyrənmə Mərhələləri
    Ağıl və iş üsulu
    Beyin Fəaliyyət Modeli (TOTE Modeli)
MƏNTİQ SƏVİYYƏLƏRİ:
    Ekoloji Səviyyə
    Davranış Səviyyəsi
    Bacarıq və Bacarıq Səviyyəsi
    Dəyər və İnam Səviyyəsi
    Şəxsiyyət Səviyyəsi
    Mənəvi Səviyyə
NLP PRİNSİPLƏRİ TESTİ
BAŞQALARINI MÜŞAHİDƏ ETMƏK – KALİBRASYON
HİSSƏ VƏ QURĞULMA FİLTRLƏRİ
     Universal Modelləşdirmə (META MODEL)
     Milton modeli
     Meta Model – Milton Modelinin Müqayisə Diaqramı
     Nümayəndəlik sistemlərini müəyyən etmək üçün məsləhətlər
     Alt modallıqlar
DƏYƏRLƏR VƏ İNANÇLAR
ÇAPALAMA (ANCHORING)
    Çapaların müəyyən edilməsi
    Faydalı əhval-ruhiyyənin qurulması
    Beyin dalğaları və ankraj arasında əlaqə.
Statusun yaradılması mətni
    Yığılmış lövbərlər üçün qutular
    Smashing Lövbərlər
    Zəncir lövbərləri
    Stack Ankers
    Uğurlu Ankraj üçün Mülahizələr
    Mənbənin başqa bir kontekstə köçürülməsi və gələcəyə uyğunlaşdırılması
    Şəxsi Tarixi Dəyişdirmək
    Lövbərlərin(Çapaların) silinməsi, ötürülməsi və konsolidasiyası
QEYD EDİLƏN VƏZİYYƏTLƏR
    Meta Yansıtma
    Effektiv Müsahibə Modeli
DAXİLİ MÜŞAHİDƏ (Əsl) VƏ XARİCİ MÜŞAHİDƏ (Dissociate)
VƏZİYYƏTİN İDARƏ EDİLMƏSİ
YENİDƏN ÇƏKİLƏN
    Perspektivlər
    Geri dönmələr
MODELLEŞME
VAXT KONSEPTASI
    Şəxsi vaxt qrafiki
    Vaxtında
    Zamanla Birlik (Zamanında)
    Zaman Təzyiqinə Nəzarət
    NLP-nin Təklifi
NLP VƏ QƏRAR VERMƏ STRATEGIYASI
     Perspektivlər
WALT DISNEY MODELİ
    Effektiv Məqsəd Belirleme Strategiyası
    NLP-nin Uğur Modeli
SWISH (QALIBLARIN DƏYİŞMƏSİ) TEXNİKASI
    Giderme
Vizual/Toxunma Müayinəsi
Təcrübədən Öyrənmək
SABİT FOBI VƏ TRAVMA PROSESİ