AIM

Məqsəd kouçinq təlimi almaq istəyən iştirakçıların kouçinqlə tanış olması, kouçluğun əsas kompetensiyalarını öyrənməsi və mühüm kouçinq bacarıqları əldə etməsidir.


TƏHSİL MÜDDƏTİ16 saat

MODUL 1: ƏSAS KOUÇİNQ BİLİKLƏRİ VƏ BACARIQLARI
MƏQSƏD: Kouçinq təlimi keçmək istəyən iştirakçıların kouçinqlə görüşməsi, kouçluğun əsas səriştələrini öyrənməsi və mühüm kouçinq bacarıqları əldə etməsi məqsədi daşıyır.

TƏLİM MÜDDƏTİ: 16 saat

MÜNDƏRİCAT:

BÖLMƏ 1: KOUÇİNQ HAQQINDA ƏSAS MƏLUMAT
   KOUÇİNQ TARİXİ
   KOUÇİNQ NƏDİR?
   Kouç kimdir?
   Kouçların Məsuliyyətləri Nələrdir?
   Kouç fəlsəfəsi nədir?
   Kouçinq xidmətinin üstünlükləri nələrdir?
   Kouçinqin Etik Dəyərləri hansılardır?
   Kouçun əsas səlahiyyətləri hansılardır?
   Kouçinq Nə Deyil?
ƏSAS MƏŞQ PRİNSİPLƏRİ
   ICF KOUÇ 
   ICF Kouç Etik Davranışları
   ICF Kouçinqın Fəlsəfəsı
   Etik Davranışda ICF Standartları
   Etika haqqında ICF andı
 
BÖLMƏ 2: ƏSAS MƏŞQİYYƏT BƏRCİYƏLƏRİ
   ƏNƏNƏNİ TƏLİM SƏVİYYƏLƏRİ
   BEYİN VƏ AĞIL
   Beyin strukturu
   Sağ və Sol Beyin
   Beynimiz necə işləyir
   Şüurlu Ağıl
   Şüursuz Ağıl
   İki Ağlın Xüsusiyyətləri
MASLOW EHTİYAÇLAR İERARXİYASI
   6 Əsas İnsan Ehtiyacları
MƏNTİQ SƏVİYYƏLƏRİ VƏ EHTİYACLAR ARASINDAKİ MÜNASİBƏT
   Məntiqi qavrayış ölçüləri
   Məntiq Səviyyələri
KOUÇİNQ SƏNƏTİ / ƏSAS KOUÇİNQ VƏCİDƏLƏRİNİN İNKİŞAF EDİLMƏSİ
    Uyğunlaşma və Münasibətlərin qurulması mərhələsi
    Effektiv Ünsiyyət Bacarığı
    Effektiv Dinləmə Bacarığı
    Sual vermə bacarığı
    Geribildirim vermək bacarığı