MƏQSƏD

Güclü məhdud idarəetmə xüsusiyyətlərinizi müəyyən etmək, idarə edərkən buraxılan səhvlərin qarşısını almaq, kimi idarə edərək səmərəliliyi necə əldə edə biləcəyinizi vurğulayaraq idarəetmə gücünüzü artırmaq.

Bundan əlavə, özümüzü daha ətraflı tanıyaraq, liderlik xüsusiyyətlərimizi kəşf edərək bu xüsusiyyətlərdən necə daha səmərəli istifadə edə biləcəyimizi görərək.

 

 

MƏZMUN

+  Liderliyin əsas xüsusiyyətləri

+   Öz Güclərinizi İnkişaf Sahələrinizi Müəyyən etmək

+   Bacarıqları praktikada tətbiq etmək bacarığı

+   Liderlikdə Şəxsiyyət Yanaşığı

+   Liderlik Fəaliyyətinə Hazırlıq

  Müvafiq Fəaliyyət Tapşırığın Seçilməsi Həyata keçirilməsi

  Öz inkişaf etdirilə bilənləri üzə çıxarmaq

  Öyrənilmiş çarəsizliyin aradan qaldırılması

  Ən Münasib Liderlik Fəaliyyətinin Seçilməsi Fəaliyyətdə Fəaliyyət Kursunun Qərarının Verilməsi

+   Liderlik Stil sorğusu

Təlim Təfərrüatları

MƏQSƏD

Güclü məhdud idarəetmə xüsusiyyətlərinizi müəyyən etmək, idarə edərkən buraxılan səhvlərin qarşısını almaq, kimi idarə edərək səmərəliliyi necə əldə edə biləcəyinizi vurğulayaraq idarəetmə gücünüzü artırmaq.

Bundan əlavə, özümüzü daha ətraflı tanıyaraq, liderlik xüsusiyyətlərimizi kəşf edərək bu xüsusiyyətlərdən necə daha səmərəli istifadə edə biləcəyimizi görərək.

 

 

MƏZMUN

+  Liderliyin əsas xüsusiyyətləri

+   Öz Güclərinizi İnkişaf Sahələrinizi Müəyyən etmək

+   Bacarıqları praktikada tətbiq etmək bacarığı

+   Liderlikdə Şəxsiyyət Yanaşığı

+   Liderlik Fəaliyyətinə Hazırlıq

  Müvafiq Fəaliyyət Tapşırığın Seçilməsi Həyata keçirilməsi

  Öz inkişaf etdirilə bilənləri üzə çıxarmaq

  Öyrənilmiş çarəsizliyin aradan qaldırılması

  Ən Münasib Liderlik Fəaliyyətinin Seçilməsi Fəaliyyətdə Fəaliyyət Kursunun Qərarının Verilməsi

+   Liderlik Stil sorğusu