MƏQSƏD

İştirakçılara ünsiyyətdə vacib olan insan münasibətləri prinsiplərini izah etmək, insanların qərarlarına təsir edən dəyərləri anlamağa çalışmaq, düzgün sorğulama üsullarını izah etmək, onların nə qədər deyildiyinin əhəmiyyətini dərk etmək. danışıqlarda deyilənləri, danışıqlar prosesində qazan-qazan modelini izah etmək, münaqişə yarada biləcək vəziyyətlərə hazır olmaq və münaqişə mühitlərini idarə etmək.

 

MƏZMUN

+   Danışıqlar, Sövdələşmə Danışıqlar Strategiyası Konsepsiyaları

+   Danışıqlar Prosesi

  Danışıqların Hazırlanması Planlaşdırılması

  Danışıqlara giriş, icra taktikalardan istifadə

  Yekun Danışıqlar

+   Danışıqlara Hazırlıq Gözlənilən Nəticələr Nəticələrin Gözlənilməsi

+   Əsas Danışıq Növləri

+   BATNA WATNA Xəbərdarlığı

+   Əsas Danışıq Konsepsiyaları

+   Əsas Danışıqlar Strategiyaları

+   Danışıqlarda istifadə olunan əsas taktikalar

+   Danışıqçılar üçün məsləhətlər

 

** Təlim film ilə dəstəklənir.

Təlim Təfərrüatları

MƏQSƏD

İştirakçılara ünsiyyətdə vacib olan insan münasibətləri prinsiplərini izah etmək, insanların qərarlarına təsir edən dəyərləri anlamağa çalışmaq, düzgün sorğulama üsullarını izah etmək, onların nə qədər deyildiyinin əhəmiyyətini dərk etmək. danışıqlarda deyilənləri, danışıqlar prosesində qazan-qazan modelini izah etmək, münaqişə yarada biləcək vəziyyətlərə hazır olmaq və münaqişə mühitlərini idarə etmək.

 

MƏZMUN

+   Danışıqlar, Sövdələşmə Danışıqlar Strategiyası Konsepsiyaları

+   Danışıqlar Prosesi

  Danışıqların Hazırlanması Planlaşdırılması

  Danışıqlara giriş, icra taktikalardan istifadə

  Yekun Danışıqlar

+   Danışıqlara Hazırlıq Gözlənilən Nəticələr Nəticələrin Gözlənilməsi

+   Əsas Danışıq Növləri

+   BATNA WATNA Xəbərdarlığı

+   Əsas Danışıq Konsepsiyaları

+   Əsas Danışıqlar Strategiyaları

+   Danışıqlarda istifadə olunan əsas taktikalar

+   Danışıqçılar üçün məsləhətlər

 

** Təlim film ilə dəstəklənir.