MƏQSƏD

 

Bu modulun ilkin şərti 1-ci modulu, Əsas Kouçinq Bilik və Bacarıqları tamamlamaqdır.
5-25 yaş arası fərdlərə (tələbələrə) kouçluq edə bilmək üçün lazımi bilik və bacarıqlar vermək məqsədi daşıyır.

TƏLİM MÜDDƏTİ 22 saat

Öyrənmək
Öyrənmə Mərhələləri
    Öyrənmə zonası
    Gəlin Beynimizi, Tədris Mərkəzimizi Tanıyaq
    Beynimizin Sol və Sağ tərəflərinin funksiyaları
ÖYRƏNMƏYİ ÖYRƏNMƏK ÜÇÜN TEXNİKALAR
    Çox Zəka Nəzəriyyəsi və Çox Zəka Sahələrinin Ölçüsü
    Çoxlu İntellekt Nəzəriyyəsinin Prinsipləri
    Çoxsaylı İntellektlər
    Təhsil və Təlimdə Çoxlu İntellekt Nəzəriyyəsinin İstifadəsi
    Çoxlu İntellekt Nəzəriyyəsi Müəllimlər və Tələbələr üçün Nələr gətirir
    Kouçinqdə Çoxlu İntellektlərdən İstifadə
TƏMSİL SİSTEMLERİ İLƏ Öyrənmə
    Nümayəndəlik Sistemləri
    Göz Hərəkətləri
    Nümayəndəlik Sisteminin Seçimi
    Giriş Məsləhətləri
    Tələbə Kouçluğunda Nümayəndəlik Sisteminin İstifadəsi
ALT MODALİTLƏR
SƏMƏRƏLİ TƏDRİQ TEXNİKASINI ÖYRƏNMƏK
    İş yerimiz necə olmalıdır
    Başlamaq və Davam etmək
    Effektiv Tədqiqat Yolları
    Effektiv Tədqiqat Texnikaları
    Effektiv Dinləmə Vərdişləri
    Qeydlər apararkən nəzərə alınmalı prinsiplər
    Planlı və proqramlaşdırılmış işin əhəmiyyəti
    Tədris (təkrar) proqramı
SINAQ HƏLL TEXNIKLARI
Nəfəs alma texnikaları
İMTAHA NƏDİR?
EMOSİONAL ZEKA
    Uğur və Münasibətlərdə Emosional İntellektin Rolu
    Kəşfiyyat nədir?
    EQ Konsepsiyası
    IQ və EQ arasındakı fərqlər
Emosional zəkanızı yaxşılaşdırmaq üçün nə edə bilərsiniz
    Uşaqlarda Emosional İntellekt
    Məktəblərdə Emosional İntellekt
    Evlilikdə Emosional İntellekt
    Biznesdə Emosional İntellekt
META PROQRAMLAR
     Zövq axtaranlar - ağrıdan qaçanlar
     Daxili arayışlar – Xarici istinadlar
     Oxşar (Ümumi) yönümlü - Fərqli yönümlü
     Cəm Oriented – Tək Oriented
     Tək işləməyi sevənlər - qrup halında işləməyi sevənlər
     Təcrübə yönümlü-Fürsət yönümlü
İNSAN TİPLERİ
     16 Növlərin qısa təsviri
     MBTI - Tip Davranışları
     MBTI – İş yeri üstünlüklərinin 16 növü
ZAMANIN İDARƏ OLUNMASI
     Vaxt Resursunun Təşkili üçün Kouçinq
    Güclü Suallarla Zamanın İdarə Edilməsi
    Məntiq Səviyyələri ilə Zaman Fokus
    Dəyərlər siyahısı
TRANSAKSİYON TƏHLİLİ
    Əsas anlayışlar
    Öz-Dövlətlər
    Əməliyyatlar (Mesaj mübadiləsi)
    Qarşılıqlı Əlaqələr (Qarşılıqlı Mesajlaşma)
    Qarşılıqlı əlaqənin üç əsas növü