MƏQSƏD

ICF-ACTP

İştirakçılar 1-ci modulu tamamladıqdan sonra Həyat Kouçluğu modulunu ala bilərlər. Modul 2-nin, Həyat Kouçinqin məqsədi iştirakçılara digər insanlara kouçinq üçün lazım olan xüsusi bacarıq və üsulları əldə etməyə imkan verməkdir.

TƏHSİL MÜDDƏTİ 24 saat

GİRİŞ VƏ ORİENTASİYA
NİYƏ HƏYAT KOUÇU OLMAQ İSTƏYİRSİNİZ?
HƏYAT KOUÇLUĞUNUN ƏSASLARI
KOUÇİNQ PRİNSİPLƏRİ
HƏYAT KOUÇLUĞU
FƏRDLƏRİ HÜKÜM ETMƏDƏN KOUÇİNQ
HƏYAT KOUÇİNQƏ KEÇİD
    Kouçinq Formatı
    Kouçinq Mühiti
    Başlayarkən
HƏYAT KOUÇİNQ MODELİ
HƏYAT KOUÇİNQ SƏNƏTİ
    Məqsədlər, Dəyərlər və İnanclar
    Məqsədin Arxasındakı Dəyəri Açmaq, Özünə Dəyərli Kouçinq
    Özünə Dəyər Prosesi
    Fəaliyyət addımları
HƏYAT KOUÇİNQ TGROW MODELİ
KOUÇİNQ PROSESİ VƏ STRUKTURU
UĞURLU KOUÇİNQ ETİBADƏ İŞ GÖRƏNƏN NƏZƏRƏ ALMALI OLAR ki,
İLK KOUÇİNQ SESSİYA