MƏQSƏD

İştirakçılara münaqişələrin həlli yollarının işlənib hazırlanmasına yaşadıqları münaqişələrdə öz rollarını həyata keçirmələrinə şərait yaratmaqla daha effektiv yanaşmalar göstərmələrinə töhfə vermək.

 

MƏZMUN

+  Münaqişə nədir? Əsas anlayışlar təriflər

+   Münaqişə faktorları

  +   Struktur, Fərdi Kommunikasiyaya əsaslanan

+   Münaqişə növləri

+   Münaqişənin səbəbləri növləri

+   Thomas- Killman Conflict Inventory ilə döyüş üslublarının müəyyən edilməsi

+   Münaqişələrin idarə edilməsinə təsir edən amillər

+   Münaqişələrin İdarə Edilməsi Strategiyaları

+   Vəzifənin arxasındakı ehtiyacı anlamaq üçün lazım olan əsas bacarıqlar: Effektiv sorğu-sual dərin dinləmə

+   Münaqişələrə səbəb olan amillərin əhəmiyyətinə görə sıralanması

 

  Struktur amillərlə bağlı təkliflər

  Fərdi amillər üzrə tövsiyələr

  Ünsiyyətə əsaslanan problemlərə dair məsləhətlər

Təlim Təfərrüatları

MƏQSƏD

İştirakçılara münaqişələrin həlli yollarının işlənib hazırlanmasına yaşadıqları münaqişələrdə öz rollarını həyata keçirmələrinə şərait yaratmaqla daha effektiv yanaşmalar göstərmələrinə töhfə vermək.

 

MƏZMUN

+  Münaqişə nədir? Əsas anlayışlar təriflər

+   Münaqişə faktorları

  +   Struktur, Fərdi Kommunikasiyaya əsaslanan

+   Münaqişə növləri

+   Münaqişənin səbəbləri növləri

+   Thomas- Killman Conflict Inventory ilə döyüş üslublarının müəyyən edilməsi

+   Münaqişələrin idarə edilməsinə təsir edən amillər

+   Münaqişələrin İdarə Edilməsi Strategiyaları

+   Vəzifənin arxasındakı ehtiyacı anlamaq üçün lazım olan əsas bacarıqlar: Effektiv sorğu-sual dərin dinləmə

+   Münaqişələrə səbəb olan amillərin əhəmiyyətinə görə sıralanması

 

  Struktur amillərlə bağlı təkliflər

  Fərdi amillər üzrə tövsiyələr

  Ünsiyyətə əsaslanan problemlərə dair məsləhətlər