Günümüzün değişen yaşam koşulları insanların arasındaki iletişimin yeni bakış açıları ile ele alınmasını gerekli kılmaktadır. İkili ilişkilerde bireyin yaşayabileceği zorlukların giderilmesi, ortaya çıkan sorunların aşılması için ilişki koçu aracılığı ile destek alınması gerekebilir. İlişki Koçluğu olarak adlandırılan çalışmalar profesyonel anlamda verilen hizmetlerdir.

İlişki koçu ikili ilişkilerde çiftlerin arasındaki dengeyi sağlayan unsur olarak varlık gösterir. Onların karşılıklı yolculuğunda iletişim kurmalarını kolaylaştıran ve ilişkinin sürdürülebilir bir boyut kazanmasını sağlayan taraftır. İlişkinin yapılandırılması için gerekli tüm destek ilişki koçundan alınabilir.

Bunun yanı sıra insanın sosyal yaşam içerisinde etkileşimde bulunduğu dış dünyada da ilişki koçlarından profesyonel destek alınabilir. Özel yaşamda olduğu kadar iş ve sosyal yaşam alanlarında da insanlar diğer bireylerle çeşitli biçimlerde iletişime geçer. Bu iletişim sürecinde karşılaşılacak problemlerin en aza indirgenmesi içinse bazen profesyonel destek alınması gerekir.

İlişki Koçu Ne İş Yapar?

İlişki koçu olarak adlandırılan kişiler bireyler arasındaki ikili ilişkinin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için gerekli çabayı sarf eder. Bu süreçte ise tarafların beklentilerini ve isteklerini doğru anlayıp analiz eden taraftır. İlişki Koçu Ne İş Yapar? Karşılıklı ilişkinin daha sağlıklı ve mutlu şekilde devam etmesi için ilişki koçunun öngörüsünden yararlanılır.

İkili ilişkilerin sağlam temeller üzerine oturabilmesi için karşılıklı olarak kişilerin birbirini doğru anlaması gerekir. İlişki sürecinde taraflara verilecek koçluk kişinin kendisine değil de ilişkinin dinamikleri üzerine olur. Danışanların bu süreçte ilişkiden ne bekledikleri önemlidir. İlişkinin zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve karşılıklı iletişimin en sağlıklı koşullarda sağlanması koçluk sayesinde daha kolay hale gelir.

İlişki koçu olarak adlandırılan bireyler çiftler arasındaki çatışmaların ve tartışmaların temelinde yatan nedenlerin anlaşılmasında yön gösterici vasıfları ile öne çıkarlar. Danışanların ilişkilerinde karşılaştıkları sorunların nedenlerinin analiz edilmesi gerektiğinde hangi konuya odaklanacaklarını anlayabilmeleri için ilişki koçluğu desteği almaları işlerini kolaylaştırır. Sorunların kısa sürede çözümlenmesine olanak tanıyan bu uygulama sayesinde çiftlerin ilişkilerini sağlıklı bir zemine taşıması kolaylaşır.

İlişki Koçuna Neden İhtiyaç Duyulur?

İlişki koçuna gereksinim duyulmasında etkili olan birçok sebep bulunur. İlişki Koçuna Neden İhtiyaç Duyulur? Merak edilenler arasındadır.

  • Kişinin özel yaşamında dengeli bir sürece gereksinimi olması
  • Sosyal yaşamın istenilen şekilde yürütülebilmesi
  • Özel yaşamın sağlıklı olması
  • İletişimin doğru zeminde gerçekleşebilmesi

Kişinin bu tür bir destek alması yaşamında farkındalık yakalaması açısından ona destek sağlar. Bireyin kendisini doğru tanımasını kolaylaştırırken karşısındakileri de analiz etmesine yardımcı olur. Çatışmaların kaynağının anlaşılmasının yanı sıra bu tür bir destek alan kişilerin yaşamında doğru kişilere yer vermesi de kolaylaşır.

Loading