İlişki Koçluğu Nedir?

 

Kişisel veya iş ilişkisi olsun, başkalarıyla uyum bulmak ve samimi olmak mutlu bir yaşam için gereklidir. Yine de ilişkiler, rutin yaşam meselelerimiz olan stresle başa çıkmak, mali bilançoyu idare etmek, aile ilişkilerini yönetmek, hastalık ve kayıpla başa çıkmaya kadar sıklıkla önemli zorluklar iletişimimizde ortaya çıkarmaktadır. İlişki koçluğu, sadece kişileri değil, aralarındaki ilişkiyi okuyabilme ve bu ilişkiyi daha sağlıklı ve mutlu bir düzeye getirmek için ortaya bilgi ve becerileri koyma sürecidir. Doğru bir şekilde ele alındığında sorunlar bile ilişkinin temelini sağlamlaştırıcı görev görürler. İstenen, beklenen ve dilenen ilişkiler kurulabilirler. Kötü bir şekilde ilişki kurma biçimleri farkındalık ve emek ile sağlıklı ilişki kurma biçimi ile değiştirilebilirler. İki kişi farklara rağmen, bir arada kalmak ve ilişkilerini yürütmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. İlişkiler canlı bir şekilde ilerler. Yaşaması ve büyümesi için beslenmesi ve uygun koşulların yaratılması gerekir. İlişki koçluğunda koçluk kişilere değil, ilişkiye odaklanır. Danışanların ilişkiden nasıl beslendikleri, birbirlerine verdikleri önem, tartışma biçimleri ve uyumları gibi etmenlerde farkındalık kazanmaları sağlanır. İlişkideki zayıflayan yönleri güçlendirecek, gereksiz çatışmaları azaltacak, romantizmi arttıracak, empati kurmayı kolaylaştıracak oyunlar, çalışmalar ve sunumlarla aradaki duygusal bağın kuvvetlendirilmesi amaçlanır. İlişki Koçu çiftin yolculuklarına dahil olur; çiftin iletişim ve ilişki kurma döngülerini okuyup çifte yansıtarak, ilişkilerinin sürdürülebilir ve doyumlu olabilmesi için ilişkiyi yapılandırarak çifte eşlik eder. Bu süreçte, esas olan bireylerin ortak ilişkileri ile ilgili ortak bir amaçlarının olması ve bu sürece ne kadar adanmış olduklarıdır. İlişki Koçu, danışanının ilişkisini farklı bir perspektiften görmesini sağlar. Koç ile danışan, danışanın kötü ilişkilerini geride bırakması, gerekiyorsa ilişkilerini değiştirmesi ve ileriye dönük sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler kurması için onlarla birlikte çalışır. Bununla birlikte İlişki koçu, sınır, kararlılık ve dürüst iletişim gibi sağlıklı ilişki becerileri kazanması için hedefler koymasında danışanını destekler. Koç, danışanına çeşitli düzeylerde dinleme, etkili sorular sorma ve karşısındaki insanla nasıl “biz" olunacağına dair beceriler üzerine karşılıklı konuşur ve danışan bu becerilerle donatıldığında, ilişkileriyle ilgili sağlıklı ve iyi kararlar verebilme yetisi kazanır. Buna ilave olarak, ilişki koçu sadece çiftlerin arasındaki ilişkiyi duygusal manada çözmeyi değil aynı zamanda olası sorunları ve çözüm yolları da arar. İlişki koçu çiftlerin ilişkilerin gelişmesini sağlayacak yöntemleri öğrenmelerine yardımcı olmayı hedefler. İlişki koçu iletişim ve çatışma becerilerini ele alarak çiftlerin ortak bir perspektifle görmelerini sağlar. Sağlıklı bir ilişki kurma biçiminden bihaber olmak farkındalık çalışmaları ile düzgün bir hale gelebilir. Bir ilişkiyi sürdürmek emek ve sabır ister. Bundan dolayı, danışanların ilişkide ne konumda olduğu, yaşadıkları birlikteliğin onlara ne ifade ettiği ve bir konuyu birlikte nasıl ele aldıkları gibi konular analiz edilir. İlişkide iki tarafında zayıf yönlerini güçlendirmek, çatışmadan beslenmeyi azaltmak, sevgiyi ve romantizmi yeşertmek amacıyla çalışmalar ve yönlendirmelerle ilişki bağının yeniden telafi edilmesi sağlanır. Öte yandan seanslarda çiftler, tüm ikili ilişki dinamiklerinin farkında olurlar. Burada sadece tek tarafın değil iki tarafında birbirlerinden ne beklediği çok önemlidir.  İlişki koçu çiftlerin ilişkilerine ayna tutar. Çünkü ilişki bir kişinin isteklerinin ve beklentilerinin baskın olmasıyla ilerlemez. Bu noktada ilişki koçu çiftlere iki tarafın da ilişkide kendini nerede gördüklerini anlamaları konusunda yardımcı olur. İlişkilerde ben değil biz duygusu bir ilişkinin uzun solukluk olmasına zemin hazırlar.  İlişki koçu danışanlara çeşitli sorular yönelterek ve testler yaparak beraber hareket edebilme duygusunu öğrenebilmeleri kolaylaştırır. Buna ilave olarak, sınır koyma, özel alan yaratma, kararlı olma, paylaşma, dürüst iletişim kurma gibi ilişkinin sağlıklı olmasına yönelik adımlar atmada danışanı yönlendirir.

 

  • İlişkilerde yaşanan olumsuzluklar
  • İlişki koçunun etkisi
  • İlişki koçu nasıl olunur?

 

 

İlişki Koçluğu Eğitimi

 

İlişki koçluğu eğitimi yoluyla ilişki koçları tüm ikili ilişki dinamiklerinin farkına varırlar. Bununla birlikte, “ilişki" özelinde koçluk almak isteyen kişilere koçluk yapabilmenin detayları anlatılır. Bu eğitim metodoloji olarak diğer koçluk türlerinden ayrılır. Burada sadece kişiler ele alınmamakla birlikte kişilerin arasındaki ilişkiyi anlayabilme ve var olan ilişkiye koçluk yapabilme bilgi ve donanımı kazandırılır. Kişinin kendi ile iletişimi, sürekli benzer kişileri hayatına çekmesi (onları çekici bulması), mutlu olmadığı ilişkilerde ısrar etmesi, sürdürülebilir bir ilişki istemesine rağmen art arda sürmeyen, ilişkileri yaşamına dahil etmesi, kusursuz eş arayışı, ben ve biz kavramları vb. ilişkilere dahil birçok alan üzerinden konular anlatılır. Modern çağ insanına uyarlanmış en son psikolojik öğretilerle ve koçluk yaklaşımıyla aldatmak, kıskanmak, eş seçimi, evlilik, boşanmak, ayrılık gibi kavramları ve sağlıklı bir ilişkide olması gereken temel koşullar analiz edilir. Tüm bu öğreti ve yaklaşımları, temel koçluk stratejilerini de hatırlatarak ve yeni yetilerle destekleyerek somut, bol örnekli ve dinamik bir anlatım sergilenir. Peki İlişki koçluğu eğitiminin amacı nedir? İlişki koçluğunu hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunları giderici ve kişiyi destekleyici bir rol üstlenir. Koçluk sürecinin büyük kısmı benzer olsa da ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmeyi yaşayan karşılıklı iki taraf olmasına rağmen, en çok serzenişte bulunan tarafa yönelik bir uygulamadır. Bundan dolayı, koçluk alan taraf, bu koçluk sürecinde ilişkisiyle ilgili yaşantısını düzenler, yaşantısında değiştirmek istediği süreçlere karar verir. Bakış açısı kendi mükemmelliğini ve değerini yeniden keşfedecek şekilde planlanır. Bu değişimin karşı tarafa yansıması bazen doğru bir şekilde olur. İlişki olumlu şekilde tekrar programlanır. İlişki koçluğu eğitimi kişiler ve arasındaki ilişkinin nasıl sağlam olacağı konusu üzerine odaklanır. İlk olarak çiftlere, yönelik seans gerçekleştirme teknikleri tüm detayları ele alınır. Daha sonra sosyal yaşamda tüm ilişkilere yönelik olarak koçluğun incelikleri irdelenir. Eğitimde ilişkinin önündeki zorlu engelleri aşmak ve kişinin maksimum potansiyelini elde etmesini sağlamak için koçluk kazanımlar elde edilmektedir. Katılımcılara koçluğun temel felsefeleri ve öğretileri hakkında bilgi verilir. Buna ilave olarak, ilişki koçluğu için gerekli olan tüm kabiliyetler ve bu kabiliyetlerin ortaya çıkmasını sağlayan zihinsel ögeler detaylandırılır. Koçlukla ilgili tüm etik değerler, ilkeler ve kabul görmüş normlar hakkında çeşitli bilgiler verilir. İlişki koçluğu seansları sırasında kullanılacak yöntem, metot ve oyunların neler olduğu kursiyerlere anlatılır. Seans içerikleri ve seansın nasıl yönetileceği konusunda direktifler ve önemli bilgilerden oluşan içerikler hazırlanır. Bununla birlikte, koçluk seansı sırasında ilişkinin canlanması, romantik bağ kurulması ve sevginin güçlenmesi için bazı denenmiş bilimsel oyunlar hakkında öğretiler verilir. Bir başka konu da İlişki koçluğu faydaları hakkında. İlişki koçluğunun birçok faydası vardır. İlişkilerin daha uzun ömürlü olması için ilişki koçunun danışanlara vermesi gereken önemli ve değerli bilgiler var. Öte yandan, bir ilişkinin tekrar hayata döndürülmesinde ilişki koçuna başvurmanın avantajları irdelenir. İlişki koçundan beklentiler ve koçun çiftlerin arasındaki sevgiyi daha kolay açığa çıkarmasının yöntem ve metotlar incelenir. Bu metotlar, İlişki koçluğu seansını etkili yönetebilmek ve farkındalık yaratabilmek için çiftlerle doğru iletişim kurma teknikleri aşılar. Çiftlerin bakış açılarını yakalama, aralarındaki ilişkiyi çözme ve birbirlerine karşı olan tutumlarının nasıl ilerlenir ve bu konuda etkili teknikler anlatılır.  Koçluk seansında tüm bu bilgileri kolay aktarabilmenin yolları üzerine tartışılıp bilgi alışverişi yapılır.

Loading