Web teknolojilerinin insan yaşamına dahil olduğu günden bu yana sürekli ileriye doğru bir gelişmeden söz etmek yanlış olmaz. Geçmişte yapılan tek yönlü ve eş zamansız iletişim yöntemlerinin yerini çift yönlü ve eş zamanlı yeni iletişim biçimleri almış durumdadır. İşletmeler Açısından Sosyal Medyanın Önemi dikkate değer ölçüdedir.

Kullanıcılar zaman ve mekân kavramı olmaksızın internetin olduğu her yerden teknolojik cihazlara sahip olmaları durumunda sosyal medya platformlarına erişim sağlayabilmektedir. Sosyal medyanın bu denli yaygın kullanılması kullanıcıları da içerik üreticisi haline getirmeye devam ederken işletmeler açısından bu yeni teknolojiler bir avantaj sunar.

Sosyal Medya Platformları ve İşletmeler

Sosyal Medya Platformları ve İşletmeler söz konusu olduğunda çeşitli uygulamalara sahip olan sosyal medya platformlarının olduğu görülür. Bu platformların bir kısmı yazılı ve görsel tabanlı içerikler paylaşılmasına imkân verirler. Platformun uygulama alanına bağlı olarak da hangi içeriklere ağırlık verileceği şekillenir.

İşletmelerin sosyal medya platformlarını kullanmaları kar elde etme beklentilerine cevap vermesinin dışında; kurumsallaşması, marka değeri kazanması, daha geniş kitlelere erişim sağlayabilmesi açısından da gereklidir. Günümüzün değişen sayısal teknolojileri işletmeleri çağın gereklerine uymak zorunda bırakmaktadır.

İşletme sosyal medya platformlarında yer aldığında daha geniş kitlelere hitap etme şansı yakalarken hedef kitle ve potansiyel müşteri portföyünde de genişlemeler kaçınılmaz olur. Bu sebeplerle de sosyal medya işletmeler açısından önem taşır.

Özellikle küçük ve orta ölçekte hizmet veren işletmeler ülke ekonomileri için katalizör görevi görmeleri nedeni ile dünya genelinde önemsenmektedirler. Bu tür işletmeler çeşitli ekonomi politikaları ile desteklenirlerken esnek yapılanmalar olmaları ve küresel krizler karşısında uyum göstermeleri ile dikkat çekerler. KOBİ olarak da bilinen bu tür işletmeler açısından sosyal medya kullanımının önemi oldukça fazladır.

Bu tür işletmeler genellikle aile yapılanmaları şeklinde ortaya çıkarlar ve geleneksel yöntemleri daha sık kullanırlar. Bu sebeple de sosyal medya uygulamalarından yaygın olarak yararlanmaları konusunda desteklenmeleri oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra sosyal medya bireysel kullanıcılar açısından da ticari platformlara dönüşen yapısı ile dikkat çekmektedir. Bu ve benzeri birçok neden işletmeleri sosyal medya kanalları üzerinde yer almaya zorlarken doğru bir sosyal medya yönetimine de ihtiyaç duymalarına yol açar.

İşletmenin kurumsal imajını yaratması konusunda sosyal medya kanallarının önemi oldukça fazladır. Ayrıca bir marka değeri oluşturulmak istendiğinde de sosyal medya etkili bir güce sahiptir. Kurumsal imajın yaratılması için işletmenin potansiyel müşterilerin yanı sıra hedef kitlesi tarafından da doğru algılanması gerekmektedir.

Bu yönde yapılacak çalışmalar kurumsallaşmaya olanak yaratırken kamuoyu ve paydaşlar, işletmenin kurumsal imajı yaratılırken görev alacak iki önemli unsurdur. İşletmenin kurumsal imajını yaratmak kadar geliştirilmesi açısından da sosyal medya çalışmalarına gereksinim duyulur. Sosyal medyanın çift yönlü ve eş zamanlı olması nedeni ile bu mecralardaki etkileşim hızı da oldukça fazladır. İşletmelerin sosyal medya yönetimi konusunda uzman yardımı almaları kurumsal imajlarına katkı sağlayacak çalışmalar arasında yer alır.

Loading