Kişinin karakterinin doğru analiz edilmesi sosyal yaşamının yanı sıra iş yaşamı açısından da kendisi ile ilgili doğru verilere ulaşma yöntemleri arasında kabul edilir. Kişilik Envanteri temel yetkinliklerin anlaşılabilmesi için de gerekli olabilir. Kişilik envanteri testleri kullanılarak kişi hakkında bilgi edinmek mümkündür.

Kişilik envanteri testleri; bireyin kendisini yakından tanıması gerektiğinde, iş görüşmeleri sırasında firmaların başvuru sahipleri hakkında fikir edinmek istemeleri durumunda kullanılabilir. Bunun yanı sıra takım oluşturulacağı zaman çatışmaları engellemek açısından gerekli olabilen uygulamalar arasında yer alır.

Bu tür testlerin kullanım alanları işe alımlarla sınırlı değildir. Çalışma sürecinde de bu tür testler aracılığı ile bireyler hakkında fikir edinmek kolaylaşır. Bu sayede de çalışma ortamındaki yeteneklerin fark edilmesinin yanında oluşabilecek uyumsuzlukların da giderilmesi kolaylaşır. Çatışmaların engellenebilmesinde kullanılacak olan bu tür veriler yol gösterici nitelik taşır.

Kişinin günlük yaşamında çeşitli biçimlerde karşılaştığı sorunlar olabilir. İletişim ve ilişkilerin yönetilebilmesi için çatışma çözme stratejilerinin doğru anlaşılabilmesi gerekir. Kişiler arasında yaşanacak çatışmaların doğru yönetilebilmesi sağlıklı bir süreç yaşanması açısından önemlidir.

Çatışma Çözme Stratejileri Thomas Kilmann Modeli

Kişilerin birbiri ile olan etkileşimlerinde bireysel farklılıkların sebep olabileceği çatışma ve uyumsuzlukların yaşanması oldukça doğaldır. Bu tür çatışmaların doğru yönetilebilmesi bireyin deneyimlerine bağlı olurken bireysel beceriler de bunda etkilidir. Çatışma Çözme Stratejileri Thomas Kilmann Modeli beş farklı çatışma yönetme stratejisini hayata geçirmiştir. Buna göre de 5 farklı hayvan üzerinden stratejilerin içeriği açıklanır.

Kaplumbağa stilinde kaçınma modeli uygulanırken oyuncak ayı tarzında ilişkilerin bozulmaması için çatışmayı yatıştıran bir tarafın varlığı söz konusudur. Güç kullanma tarzında ise köpek balığı stili olarak adlandırılan bir uygulamadan bahsetmek gerekir. Bu uygulamaya göre de kişi çatışma yaşadığı tarafı zorlayıcı davranışlar sergiler.

Burada mücadele eden tarafın ulaşmak istediği amaç her şeyden önde gelir. Tilki stili olarak da bilinen yöntem uzlaşma tarzıdır. Kişinin kendi amaçlarının bir kısmından vaz geçmesi ve karşı tarafı da amaçlarının bir kısmından vaz geçirmeye ikna etmesi bu yöntemin belirleyici unsurudur. Baykuş stilinde ise yüzleşme ve iş birliği yapma davranışı sergilenir.

Enneagram Nedir?

Enneagram Nedir? İnsanın kendini tanımasına yönelik olarak ortaya çıkan sorulardan biridir. Bireyin 9 kişilik tipine sahip olduğu varsayımından hareket eden bu uygulama ile 9 ana kişilik tipinden birine ulaşılır.

Uygulamanın temel amacı ise kişinin sahip olduğu özellikleri tanıması ve kendisini daha iyi anlamasıdır. İnsanın içinde var olan özün bulunması için bu tür çalışmalardan yararlanılır.

 

Loading