Öğrenci Koçluğu Nedir?

 

 

 

Öğrenci koçluğu öğrenciler için ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli farkındalıkları kazandırarak, onları sınavlara etkili bir şekilde hazırlayan kişilere verilen addır. Özellikle akademik yaşamdaki becerileri arttırmak için öğrenciyle iletişim kuran öğrenci koçları, istenilen diğer alanlarda da öğrenciye hizmet verir. Öğrenci koçluğundaki en önemli nokta öğrenci ve koçu arasındaki uyum ve iş birliğidir. Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yolda kalmasını sağlamak, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamak diğer önemli noktalardır. Bunun için öğrenci koçu doğru metot ve yönlendirmeler yapmalıdır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu da öğrencisi için yapar ve uygular. Böyle bir durumda, sıkıntı ya da stres altında olan öğrencilere gerekli motivasyonu sağlamak çok önemlidir. Öte yandan, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci koçu, öğrencisini geleceğe dair hedeflerine ulaşabilmesi için destekleyerek bunun için gerekli olan tüm desteği sağlamalıdır. Öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur ve çalışma ortamını düzenleyip öğrencinin sorunlarıyla ilgilenir.  Öğrencisinin eğitim alanında gösterdiği tüm emek ve gayreti olumlu sonuçlara bağlamak için çalışır. Öğrencinin okulu ile sürekli iletişim halinde olur ve ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar. Öğrenci koçluğu öğrencisinin ihtiyaç duyduğu her alanda ona destek sağlamaktadır. Öğrenci koçu yönettiği süreç içerisinde öğrencinin en yakın arkadaşlardan biri olur. Kendini tanımak isteyen bireylere oldukça iyi bir eğitim süreci sağlar. Öğrencilerin çevrelerine karşı bakış açısı değişir ve yeni perspektifler kazanır. Toplumda kendini belli etmeye başlar ve toplumda söz almaya başlar. Öte yandan, aktif bir şekilde ev, okul, aile ve diğer ilişkilerini en iyi şekilde yönetir. Kendini oldukça iyi hissetmeye başlayan öğrenci stresten uzak bir şekilde hem sınavlarda hem de hayatının diğer bölümlerinde başarılı olmaya başlar. Gelecek nesillerimizin bilinçli bir şekilde gelişmesi ve topluma daha yararlı işler sunacak kişiler olmaları için bu koçluk süreci oldukça önemlidir. Öte yandan, Öğrenci koçu, öğrenciyle birlikte okula gitmez, ona bunu yapmak zorundasın gibi cümleler kurmaz. Emrivaki yapmaz ve baskıdan uzak şekilde bu süreci yönetir. Öğrenci koçluğu sürecinde öğrencinin kendi isteğiyle bu sürece girmesi oldukça önemlidir. Bununla birlikte, aile baskısıyla da bu süreç hiçbir şekilde verimli olmamaktadır.  Bu yüzden öğrenci koçluğu için her öğrenciye ve velileriyle bir toplantı yapılır ve bu süreci yapmak istediği sorulur. Öğrencilerin bunu gerçekten istemesi önemli bir noktadır. Eğer öğrenci bunu isterse süreç başlar.

 

  • Akademi ile birlikte her alanda başarı hedefi
  • İyi ve doğru yönlendirme
  • Öğrenci koçluğunun avantajları

 

 

Öğrenci Koçu Ne Yapar?

Öğrenci koçluğu ile ilgili pek çok yanlış bilgi mevcut. Bunlardan öne çıkanı öğrenci koçunun öğrencinin sadece derslerine yardımcı olan, günde kaç soru çözeceğini, kaç saat çalışacağını ve neyi yapması gerektiğini söyleyen biri olduğu yönünde. Öte yandan, şunu şöyle, bunu böyle yap’ diyen biri gibi de algılanmaktadır. Dolayısıyla velilerin bir öğrenci koçundan beklentileri de bu yönde olabiliyor. Ancak, öğrencilerin en çok sıkıldığı şeylerden biri, başkalarının onlara neyi nasıl yapacağını sürekli söylemeleridir. Okuldaki ve dershanedeki öğretmenleri, anne, baba, teyze vb. herkes neyi nasıl yapacağını onlara hatırlatır. Öğrencinin etrafında şunu yap bunu sakın yapma diyen bir sürü kişi vardır. Peki Öğrenci koçu ne yapar? Öğrenci koçu; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirleyip bunları analiz eder. Bu hedefler ve seçenekler öğrenci için en uygun ve gerçekçi olanlardır. Öğrenci koçu, öğrencisini bir bütün olarak tanımlar. Öğrencinin okul hayatı, sosyal yaşamı ve aile ilişkilerinin birbirini etkilediği bir gerçektir. Bunları ayırmak ve öğrencinin sadece akademik hayatına odaklanmak, öğrencinin başarısını okuldaki notları ve sınavlardaki başarısıyla değerlendirmek yapılan en büyük yanlışlardandır. Bu yüzden, sevildiğini hisseden, bulunduğu durumun ve nereye ulaşmak istediğinin farkında olan bir birey, başarılı ve mutlu olacaktır. Öğrencisinin sınav-okul-kabul görme-ergenlik vb. durumlarla mücadelesinde öğrenci koçu, öğrencinin yol arkadaşıdır. Öğrenci koçu, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar ve onu her konuda aydınlatır. Şüphesiz ki, başarız öğrenci yoktur. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve farklı bir zeka tipi vardır. Bu yüzden, Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası kiminin de spor zekası gelişmiş olabilir. Öncelikle öğrencinin, bireysel farklılıklarını dikkate almak gerekir. Bu nedenle, hiçbir öğrenci başarısız değildir. Belkide çalışması ve başarması için kendince geçerli bir sebebi yoktur. Çok ders çalıştığını zannediyordur, fakat zamanı yönetmeyi bilmiyor olabilir. Ders notları düşük olduğu için de çevresindekiler onu başarısız görüyor, ve bu da öğrencinin motivasyonunu azaltıyor da olabilir. Ders notlarının düşük olması, öğrenciyi başarız kılmaz. Ders notlarının düşük olmasının veya ders çalışmamasının altında yatan önemli sebepler olabilir. Öğrenci koçu, bu sebepleri tespit ve analiz eder. Bu sebepler tespit ve analiz edilmezse "çocuğum hem dershaneye gidiyor, hem de özel ders alıyor ama ilerleme olmuyor" cümlesi öğrencinin ailesi ve yakın çevresinden sıkça duyulur. Bu yüzden öğrenci koçları, öğrencinin akademik ve sosyal hayatını bir bütün olarak ele alır ve öğrencinin güçlü yanlarını tespit ederek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve kullanmasına destek olur.

 

Öğrenci Koçluğunun Faydaları

Öğrenci koçunun öğrencisi ve öğrencisinin ailesi ile kuracağı başarılı ekip pek çok faydayı beraberinde getirir. Öncelikle öğrenci koçu sayesinde öğrenci, nasıl ders çalışması gerektiğinin ve yeteneklerinin kolayca farkına varabilmektedir. Öte yandan, öğrenci sınav korkusu yada stresini üzerinden kolayca atabilmeyi öğrenir. Bununla birlikte, öğrenci kendi adına bir düzen ve disiplin kazanarak sorumluluk bilincine sahip olmayı öğrenir. Öğrenci koçluğu sayesinde öğrenci sahip olduğu beceri ve yeteneklerinin farkına vararak bunları geliştirmeyi öğrenir. Bunun sonucu olarak öğrenci, sahip olduğu kötü alışkanlıklar ve düzensizlikten sıyrılır. Öğrencinin hem ders hem de sosyal anlamda performans ve başarısı göz görülür şekilde artar. Kendisine bir hedef belirleyen öğrenci, koçuyla birlikte kariyer planı çizmeye başlar. Öğrenci koçu öğrencinin, dersler hakkında yapamıyorum yada anlamıyorum gibi olumsuz düşüncelerden uzaklaşmasını sağlar.  Ders çalışma konusunda plan ve program yapabilme ve de bu programlara uyum gösterebilme becerisi kazanmasını sağlar. Öğrencinin, aile içi ilişkilerde yaşanan iletişim sorunlarının çözümüne yardımcı olarak öğrencinin psikolojik anlamda rahatlamasına yardımcı olur. Öğrencide yaşanan ani ruhsal değişimleri tespit ederek bunlarla nasıl başa çıkılabileceği konusunda öğrencisini bilgilendirerek öğrenciye destek olur. Kısacası öğrencinin sosyal ve akademik alandaki başarısını sağlayacak her konuyu tespit edip analiz eden Öğrenci koçluğunun faydaları bu şekildedir. Siz de çocuğunuzun topluma faydalı bir birey olup, başarılı, motivasyon sahibi ve özgüvenli bir şekilde hayat yolunda ilerlemesini istiyorsanız, ona her alanda yardımcı olacak bir öğrenci koçu ile anlaşabilirsiniz.

 

Loading