Proje Yönetimi Eğitimi Yeni Trendler

 

Proje yönetimi, kararlaştırılan parametreler dahilinde proje kabul kriterlerine göre belirli proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin, bilgi ve deneyimlerin uygulanmasına denir. Proje yönetimi, sınırlı bir zamana ve bütçe ile sınırlı nihai çıktılara sahiptir. Projeler basitten karmaşığa kadar değişebilir ve her sayıda kişi tarafından yönetilebilir. Projeler genellikle bir yönetici tarafından tanımlanır ve nitelendirilir. Yöneticilerim beklentilerini ve hedeflerini karşılamak, lojistiği yönetmek ve projeyi zamanında yürütmek ekibe bağlıdır. Bazen son tarihler veya bir süre sınırlaması olabilir. İyi bir proje üretkenliği için, bazı ekipler projeyi bireysel görevlere böler, böylece hesap verebilirliği yönetebilir ve ekibin güçlü yönleri ortaya çıkarılır. Dolayısıyla proje yönetimi, proje gereksinimlerini karşılamak için proje faaliyetlerine bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulandığı bir bütünü temsil eder. Proje, birden fazla yapılacak görev aşamalarının planlandığı, yapıldığı ve tüm bu aktivitelerin belirli bir amaca ulaşmaya yönelik oluşturulduğu faaliyetlere denir. Projeler, istenen değişiklikleri organize bir şekilde ve daha düşük başarısızlık olasılığı ile yapmamanızı sağlar.  Bir ortama istenen değişikliği kontrollü bir şekilde uygulama girişimlerinin bütünüdür. Projeleri kullanarak faaliyetlerinizi planlayabilirsiniz. Proje, bir tür somut veya soyut bir sonuç üretmek için yapılan geçici, benzersiz ve aşamalı bir girişimdir. Genellikle, belirli bir süre boyunca yürütülmesi planlanan ve maliyet, kalite, performans ve diğerleri gibi belirli gereksinimler ve sınırlamalar dahilinde planlanan bir süreçtir. Örneğin, mutfak yenilemek bir projedir. Mutfağı yenilemeden önce değiştirmek istediğiniz alanları, yenilenecek kısımları, sürenizi, bütçenizi, tasarımlarınızı ve bunları uygulayabilecek ekibi belirlersiniz. Bunların hepsini iş-zaman-uygulama kapsamında bir düzene oturtarak aşama aşama ilerlersiniz ki işler karışmasın. Burada yaptığınız şey bir planlamadır ve planın bütünü bir projeyi ortaya çıkarır. İlk önce eksikler ve fazlalıklar belirlenir, daha sonra tasarımlar yapılır ve devamında bütçe hesaplamaları ile işlemler devam eder. Ekip ile görüşmeler yapılarak zaman planlaması da yapıldıktan sonra riskler hesaba katılır ve proje en uygun olacak şekilde oluşturulur. Hesaplamalar ve uygulamaların planından sonra ekibe emanet ederek süreç bitene kadar takip edilir. Bu süreç bittikten sonra proje tamamlanmış olur. Hayatınızın her alanında küçük veya büyük projelere girişirsiniz; bu projeler kimi zaman mutfaktır, kimi zaman küçük bir dolaptır, kimi zaman da kariyeriniz ile ilgili bir girişimdir.  Proje, amaca ulaşabilmek için planlamayı ve beraberinde odaklanmayı gerektirir. Proje yönetimi, ortak bir hedef doğrultusunda bir plâna uyarlanmış etkinliklerin yönetim teknikleri kullanılarak uygulanmasıdır. Herhangi bir proje başlangıcında, planlamasında, yürütmesinde ya da kontrolünde proje yönetimi kullanılır. Bu işlerin profesyonelce yürütülmesi kurumun gelişmişliğiyle de doğru orantılıdır. Bu nedenle, şirketler profesyonel yardımlar ile bunun üstesinden gelirler. İlk olarak, proje yönetiminde gereksinimler ve beklentiler ortaya çıkarılmalıdır. Gereksinimler ideal hedef göz önünde bulundurarak, beklentilerse gerçekçilikten uzaklaşmayarak ortaya konmalıdır. Bu aşamadan sonra, hedef açıkça ifade edilir ve reel dünyada rekabet eden şirketler olunduğundan, hedefler de ulaşılabilir bir şekilde seçilmelidir. Aksi halde, proje sonucunda hedefe ulaşılamaz ve proje doğuştan başarısız hale gelir. Projenin kapsamı, maliyeti ve sonucunda erişilecek kaliteye dikkat edilmelidir. Bu noktada, rekabetin doğduğu alanın gerektirdikleri neyse ona göre kapsam, maliyet ve kalite belirlenmelidir. Projeyle ilgili plân aşaması kabaca bu şekildedir. Plân yapıldıktan sonra sırada uygulamayı hayata geçirmeye gelmiştir. Uygulamadaki disiplin uygulama esnasında karşılaşılan sorunları kolayca aşmaya yardımcı olacaktır. Elbette, her şirket birçok departmanı içinde barındırdığı gibi, projenin de paydaşları bulunabilir. Projedeki paydaşların yönetimi, projenin ilerlemesi açısından hayati bir önem taşır. Sözgelimi, hiçbir paydaş iş esnasında diğerinden tamamen bağımsız değildir. Nihayetinde aynı projenin farklı yönleri vardır. Böylece, birinin ilerlemesindeki eksiklik diğerini olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, başlangıçta tanımlanmış gereksinimleri her paydaşta gerekli şekilde karşılayabilir. Burada en kritik nokta, şirketin kaynaklarını bir proje adına olabilecek en optimum düzeyde ve en verimli şekilde kullanabilmektir. Kaynakları ve enerjiyi en verimli şekliyle kullanabilmek için Proje Yönetiminde gerekli aşamaları teker teker anlamak gerekir. Proje yönetiminin öneminin ve faydasının etkili bir şekilde anlaşılabilmesi önce yapılmadığı halini düşünebilirsiniz.  Mutfak yenileme örneğini tekrar ele alacak olursak; planlama yapmadan mutfağı yenilemeye çalışırsanız ne olur? Dolapları yaptırdıktan sonra boya yapabilir ve yeni dolaplara sıçratabilirsiniz. Tesisattaki problemi tüm mutfağı yeniledikten sonra fark edebilir ve yeni mutfağınızı tekrar kırmak zorunda kalabilirsiniz. Dolap kapaklarını yanlış yere takarak zaman kaybedebilirsiniz. Kapak kulplarını dolap siparişinden çok sonra verebilir ve bu yüzden dolaplarınızı kulpsuz kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Tezgah siparişini erkenden verdiğiniz için alt dolap sisteminizin ölçülerine uymayabilir ve bir ikincisini yaptırmak zorunda kalarak maddi zarara girebilirsiniz. Bunun gibi birçok sorun, plansız bir projede ortaya çıkabilir ve problemler çözümsüz bir hal alabilir. Bir projeyi baştan sona yönetmenin temelleri, farklı yetenek ve becerilere sahip bireylerden oluşan bir ekiple gerçekleştirilir. Bu kişiler proje hedeflerini planlamak ve yürütmekten sorumludur.

 

  • Proje yönetimi nedir?
  • Proje yönetiminin önemi
  • Trendleri

 

 

Proje Yönetimi Trendlerinin Özellikleri

 

Son yıllarda her şey gibi proje yönetimi de yeniliklere uğradı. Bundan 5 sene önce proje yönetimine dair çok önemli bulduğumuz pek çok faktör bugün güncelliğini kaybetmiş durumda. Sadece teknolojik gelişmelere bağlı olarak değil, tüm dünyayı etkisine alan ve hala etkisi devam eden koronavirüs salgını da proje yönetimi alanına ciddi değişiklikler getirdi. Peki Proje yönetimi eğitimi yeni trendleri nelerdir? Uzun süredir popülerliğini koruyan PMP Project Management Professional sertifikası, 2023’de de etkisini sürdürmeye devam edecek. İlk trend Agile odak noktası. Şirketler sürekli olarak bir takım dijital dönüşümler yaşıyor. Böyle bir ortamda da esnek ve uyarlanabilir olmak için Agile metodolojilerine ihtiyaç duyuyor. Popüler eğitim ve sertifikalardan biri de şüphesiz Agile Project Management Foundation olacak. 2023’de DevOps uygulamalarının birçok şirket tarafından uyarlandığını görebilirsiniz. Diğer bir trend pandemi koşullarının yarattığı etkiyle ilgili. Bu durum elbette yüz yüze iletişim için daha az fırsat bulmamıza neden oluyor. Buna karşın, projelerin doğru ilerlemesini sağlayan Zoom, MS Office ve Teams gibi iş birliği araçları giderek daha da önemli hale geliyor. Öte yandan firmalar, irmalar, bulut tedarikçilerinin SaaS çözümlerine, muhasebe yazılımlarına ve benzer tekliflerine daha da fazla talep gösteriyor. Bulut tabanlı hizmetlere olan ilgi arttıkça, bu sistemleri verimli bir şekilde yönetebilecek kişilere duyulan ihtiyaç da elbette artacak. Dolayısıyla artık proje yönetiminde, bulut tabanlı çözümlerin yönetilmesi konusu da öne çıkacak. Yalnızca Proje Yönetimi alanında değil, tam anlamıyla her alanda yapay zeka senelerdir IT trendleri arasındaki yerini aldı.  Peki proje yöneticileri yapay zeka ve RPA’nın avantajlarından nasıl yararlanabilir? Doğal dilde arama yoluyla potansiyel riskler bulunabiliyor. Öte yandan, Risk değerlendirmeleri iyileştirebiliyor. Risk yanıtını test edebiliyor. Kaynakların tahsisi ve seviyelendirilmesi yapılabiliyor. Akıllı, gerçek zamanlı planlama bir diğer avantajı. Süreç ve karar vermede tutarlılığı güçlendirebiliyor. Proje yönetimi 2023 yılı trendleri ile öne çıkıyor. Siz de proje yönetimi ile ilgili eğitim alıp bu trendleri takip ederek birikimlerinize birikim katabilirsiniz.

Loading