Günümüzün değişen yaşam koşulları kişisel ihtiyaçları artırırken yeni meslek alanlarının oluşmasına da ortam yaratmaktadır. Değişen yeni dünya düzeni bireyin gereksinimlerini çeşitlendirmekte ve bazı durumlarda hayatın akışına uyum sağlayabilmesi için profesyonel destek alması gerekli olmaktadır. Yaşam Koçluğu Eğitimi Nedir? Bu açıdan merak edilen sorular arasında yer alır.

Yaşam koçluğu eğitimi, profesyonel anlamda verilen bir hizmettir. Bu çalışma kapsamında bireye kazandırılan temel nitelikler etkili bir iletişim kurma becerisi olurken doğru iletişim yöntemleri ile yaşamını düzenlemesi sağlanır. Yaşam koçluğu eğitimi alan kişilerin bunu profesyonel anlamda bir meslek haline getirmesi ve çevresindeki diğer bireylere yarar sağlaması mümkündür.

Yaşam Koçluğu Eğitimi Ne İşe Yarar?

Yaşam koçluğu desteği alan bireyin yaşam standartlarında da ister istemez bir yükselme ile karşılaşılacaktır. Bu tür bir yükselmenin temelinde ise kişinin ait olduğu ortamlarda kendini daha iyi hissetmesi ve sosyal yaşamı ile daha uyumlu bir bakış açısına sahip olması yatar. Yaşam Koçluğu Eğitimi Ne İşe Yarar? Genellikle karşılaşılan sorular arasında yer almaktadır.

Birey, iletişim yöntem ve teknikleri hakkında uzman yardımı aldığında hayata doğru pencereden bakmayı da kısa sürede kavrayacaktır. Kişinin kendini tanıması, olumlu yönlerini keşfetmesi ve kendisini ileriye taşıyacak vasıflarını kullanmayı öğrenmesi yaşam koçluğu sayesinde mümkün hale gelir.

İnsanın yaşamın akışı içerisinde gerek özel yaşamında gerekse iş hayatında farklı sosyal çevreler içerisinde olması kaçınılmazdır. Okul hayatı da kendine özgü yanları ile kişiyi içine alan bir sosyal çevrenin varlığına işaret eder.

Her birey bu sosyal çevrelerin bir veya birkaçında birden bulunabilirken iletişim kurma konusunda bu gruplarla sorun yaşadığında profesyonel bir destek için yaşam koçundan yardım alabilir. Yaşam koçu bireyin güçlü ve zayıf yanlarını keşfetmesi için kendisine yol gösterecek olan kişidir. Yaşam koçu bireyin direkt problemlerine odaklanmaktan ziyade problemin kaynağını kendisine gösterecek olan uzmandır.

Bu sayede kişinin yaşadığı sorunların nedenlerini görerek temelden bu sorunlara çözüm bulmasını kolaylaştırır. Birey sorunları ile nasıl baş edeceğini öğrendiğinde ise yaşamına yön vermesi ve iletişim becerilerini güçlendirmesi kolay hale gelir.

Yaşam koçu danışanları ile etkili bir iletişim içerisinde bulunurken onlara yaşam yolculuklarında kendilerini tanımaları için fırsat yaratır. Bu sayede bireyin iç dünyasını keşfetmesi kolaylaşırken mutlu yaşamanın sırlarına ulaşması da mümkün hale gelir. Ayrıca yaşam koçları kişinin yaşam akışını da düzene sokma becerilerine sahiptir.

Yaşam koçu olarak adlandırılan danışmanlar kişilere ihtiyaçları doğrultusunda yaşamda rehberlik ederler. Bu tür ihtiyaçlar her birey için farklı şekillerde ortaya çıkacağından bir yaşam koçunun kişiye özel olarak rehberlik programı hazırlaması zorunludur. Yaşam koçu olarak adlandırılan danışmanlar belirli eğitimlerin ardından bu mesleği yapabileceklerine dair sertifika alarak danışmanlık hizmeti verirler.

Loading