Bu gün dəyişən həyat şəraiti şəxsi ehtiyacları artırmaqla yanaşı, yeni peşələrin formalaşmasına da şərait yaradır. Dəyişən yeni dünya nizamı fərdin ehtiyaclarını şaxələndirir və bəzi hallarda həyatın axarına uyğunlaşmaq üçün peşəkar dəstək almaq lazımdır. Həyat Kouçluğu Təlimi nədir? Bu baxımdan verilən suallar arasındadır.

Həyat kouçluğu təlimi peşəkar bir xidmətdir. Bu araşdırma çərçivəsində fərddə qazanılan əsas xüsusiyyətlər, onun həyatını düzgün ünsiyyət üsulları ilə təşkil etməsi təmin edilərkən, təsirli ünsiyyət qurma bacarığıdır. Həyat koçluğu təhsili alan insanların bu peşəni peşəkar mənada peşəyə çevirməsi və ətrafdakı digər fərdlərə fayda verməsi mümkündür.

Həyat Kouçluğu Təlimi nə edir?

Həyat koçluğu dəstəyi alan şəxsin həyat standartlarında istər-istəməz artım müşahidə olunacaq. Belə yüksəlişin təməlində insanın aid olduğu mühitlərdə özünü daha yaxşı hiss etməsi, sosial həyatına daha ahəngdar baxış bucağı olması dayanır. Həyat Kouçluğu Təlimi nə edir? Ən çox verilən suallardan biridir.

İnsan ünsiyyət üsulları və üsulları ilə bağlı ekspert yardımı aldıqda, o, həyata düzgün pəncərədən necə baxmaq lazım olduğunu tezliklə başa düşəcək. Həyat kouçluğu sayəsində insanın özünü tanıması, müsbət cəhətlərini kəşf etməsi və onu irəli aparacaq keyfiyyətlərindən istifadə etməyi öyrənməsi mümkün olur.

İnsanın istər şəxsi həyatında, istərsə də iş həyatında həyatın axarında fərqli sosial mühitlərdə olması qaçınılmazdır. Məktəb həyatı özünəməxsus cəhətləri ilə insanın daxil olduğu sosial mühitin mövcudluğundan xəbər verir.

Hər bir fərd bu sosial dairələrin birində və ya bir neçəsində tapıla bilsə də, bu qruplarla ünsiyyət qurmaqda problemlər yarandıqda, peşəkar dəstək üçün həyat koçundan kömək ala bilərlər. Həyat məşqçisi insana güclü və zəif tərəflərini kəşf etməyə istiqamət verəcək şəxsdir. Həyat məşqçisi fərdin birbaşa problemlərinə diqqət yetirməkdənsə, ona problemin mənbəyini göstərəcək mütəxəssisdir.

Bu sayədə insanın yaşadığı problemlərin səbəblərini görməsini və bu problemlərə kökündən həll yollarını tapmasını asanlaşdırır. Fərd öz problemlərinin öhdəsindən gəlməyi öyrəndikdə onun həyatını yönləndirmək və ünsiyyət bacarıqlarını gücləndirmək asanlaşır.

Həyat məşqçisi müştəriləri ilə effektiv ünsiyyət qurarkən, onlara həyat səyahətlərində özlərini tanımaq imkanı yaradır. Bu yolla insanın öz daxili dünyasını kəşf etməsi daha asan olduğu halda, xoşbəxt həyatın sirlərinə də çatmaq mümkündür. Bundan əlavə, həyat məşqçiləri insanın həyatının axarını tənzimləmək bacarığına malikdir.

Məsləhətçilər, həyat məşqçiləri adlanır, insanlara ehtiyaclarına uyğun olaraq həyatda rəhbərlik edirlər. Belə ehtiyaclar hər bir fərd üçün müxtəlif yollarla yaranacağından, həyat məşqçisinin fərdi təlimat proqramı hazırlaması vacibdir. Həyat kouçları adlanan məsləhətçilər müəyyən təlimlərdən sonra bu peşə ilə məşğul ola biləcəklərinə dair sertifikat əldə edərək məsləhət xidmətləri göstərirlər.
 
Loading