MCC Mehmet Egilmezer

16 yılı aşkın tecrübesi ve üstün teknik geçmişi ile inşaat sektöründe yüksek düzeyde başarılı PMP sertifikalı Proje Yönetimi ve İnşaat Yönetimi Profesyoneli. Yıllar içinde hem ulusal hem de uluslararası inşaat projelerini doğrudan yönetti. Maliyet yönetimi, mega projelerin proje ve sözleşme yönetimi, proje planlaması, fizibilite çalışmaları ve inşaat konularında derinlemesine bilgi sahibidir. Projelerin her aşamasıyla ilgili ihtiyaçları değerlendirme, seçenekler üretme ve iyi hazırlanmış çözümler üretme becerisine sahiptir ve zorlu ve son teslim tarihine dayalı ortamlarda üstün olma becerisi ile iyi bir kişilerarası ve liderlik becerilerine sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği, kalite kontrol ve istenen hedeflere ulaşmak için yüksek fonksiyonel ekiplere liderlik etme konusunda derin bir anlayış. Dünya çapındaki müşteriler ve iş ortaklarıyla verimli ilişkiler kurma konusunda uzman.

 

Sağlam teknik beceriler, analitik yetenek, istisnai muhakeme ve güçlü operasyonel odaklanma ile Stratejik Vizyon sahibi. Kendi uzmanlığını paylaşmaya istekli ve her sektördeki profesyonellere yönetim danışmanlığı veren sertifikalı bir koç. Ayrıca, bir eğitmen şu anda inşaat mühendisliği odalarında ve üniversitelerde ders vermektedir.

 

Temel uzmanlık alanları:

  • İnşaat yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Sözleşme Yönetimi
  • İhale Yönetimi
  • İş stratejisi
  • Mentor, koç ve eğitmen